Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 15. märtsil 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

Dcream OÜ-le anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks Tamula randa ajavahemikul 1. mai 2023 kuni 30. september 2023.

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

Bolt Operations OÜ-le anti nõusolek elektritõukerataste laenutamiseks ja parkimiseks ettenähtud müügikohtade paigaldamiseks Võru linnas ajavahemikul 20. märts 2023 kuni 15. november 2023.

Määrati parkimiskohad:

Tartu tänava otsas Tamula supelranna jalgrattahoidja kõrval;
Katariina alleel muusemi ees oleval kõnniteel;
Seminari väljakul Tartu ja Seminari tänavate nurgal oleva jalgrattahoidja kõrval;
Bussijaama jalgrataste varjualuse kõrval;
Petseri ja Kooli tänava nurgal lipuvarraste juures;
Räpina mnt 20 Nöörimaa Toidukeskuse parkla kõrval ohutussaarel;
Räpina mnt 1 ees asuva parkla äärsel kõnniteel;
Jüri ja Luha tänava ringristmiku lähedal Luha tn haljasalal;
Kose tee 2 kalmistu parklas;
Jaama ja Pikk tn nurgas asuva bussipeatuse ootepaviljoni kõrval.

Ürituste kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks Võru linnas 24. märtsil, 21. aprillil ja 26. mail 2023 kella 9–16 keskväljakul.

Ürituste läbiviimiseks suletakse väljak kella 6–17.

Õpilaste arvu suurendamine klassis

Võru Kreutzwaldi Koolil lubati suurendada 2022/23. õppeaastal õpilaste arvu üle piirnormi 3.d klassis kuni 25 õpilaseni, 5.b klassis kuni 26 õpilaseni ning 9.a klassis kuni 26 õpilaseni.

Võru Kesklinna Koolil lubati suurendada 2022/23. õppeaastal õpilaste arvu üle sätestatud piirnormi 2.a klassis kuni 25 õpilaseni, 3.b klassis kuni 26 õpilaseni ja 7.a klassis kuni 26 õpilaseni.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange elektrienergia ostmiseks perioodiks  01.06.2023 – 31.05.2025.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine

Algatati Raudtee tn 71 kinnistule üksikelamu laiendamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.

Elamu laiendamiseks projekteerimistingimuste andmine

Kinnitati projekteerimistingimused Männiku tn 17 kinnistule elamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata.

Teenuste hindade kehtestamine

Kehtestati alates 20. märtsist 2023 Võru Linnavalitsuses osutatavate järgnevate teenuste hinnad eurodes:
Paljundusteenused plotteriga ühepoolselt (üks leht):

formaat A2 – 3,20;
formaat A1 – 5,75;
formaat A0 – 9,59;
üks rull (91 cm) – 10,23/m2.

Paljundusteenused koopiamasinaga – koopiad või  printimine ühepoolselt (üks leht):

- mustvalge formaat A4 – 0,13;
- mustvalge formaat A3 – 0,26;
- värviline formaat A4 – 0,83;
- värviline formaat A3 – 1,60.

Sünni registreerimisel väljastatava tõendi kaaned isikule, kelle elukoht on  väljaspool Võru linna – 4.30.

Abielu sõlmimisel väljastatava tõendi kaaned isikule, kelle elukoht on väljaspool Võru maakonda – 7.50.

LOE VEEL