Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 11. aprillil 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsus FOTO: Aigar Nagel

Enampakkumise tulemuste kinnitamine

Kinnitati kinnistu aadressiga Kivi tn 20a (pindala 31007 m², sihtotstarve 100% tootmismaa) võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks OÜ Selista Ehitus pakkumisega 72 100 eurot.

Elektroonilise enampakkumise tulemuse kinnitamine

Kinnitati korteriomandi Pikk tn 18-2, Võru linn (eluruum üldpinnaga 39,6 m²) võõrandamiseks korraldatud elektroonilise enampakkumise võitjaks Mixtar OÜ pakkumisega 23 601 eurot.

Elektroonilise enampakkumise tulemuse kinnitamine

Kinnitati korteriomandi Vabaduse tn 21-1, Võru linn (eluruum üldpinnaga 49,1 m²) võõrandamiseks korraldatud elektroonilise enampakkumise võitjaks KVT Haldus OÜ pakkumisega 42 800 eurot.

Enampakkumise korraldamine eestkostetava vara võõrandamiseks

Korraldatakse kirjalik enampakkumine korteriomandi aadressiga Võru linn, Lille tn 13-62 võõrandamiseks, alghinnaga 52 000 eurot.

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Raudtee tn 71 kinnistule üksikelamu laiendamisega ilma detailplaneeringut koostamata. Anti projekteerimistingimused üksikelamu laiendamiseks ja kinnistu hoonestusala suurendamiseks kuni 8 % ulatuses esialgsest lahendusest.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba päikeseelektrijaama püstitamisele asukohaga Aasa tn 4.

Ürituse kooskõlastamine ja alade sulgemine

Mittetulundusühingule Spordiühing Ekstreempark anti nõusolek avaliku ürituse "18. Võhandu maraton" korraldamiseks 17. aprillil 2023 kella 12st kuni 24. aprillil 2023 kella 12ni Võru linnas, suletakse Vee tn 4c asuv plats maratoni võistluskeskuse rajamiseks ning Roosisaare silla juures asuv parkla maratoni stardi korraldamiseks.

Ühisstart antakse 22. aprillil kell 7 Tamula järvelt, finiš on Põlvamaal Võõpsu paadisadamas, distantsi pikkus 100 km, kontrollaeg võistlejaile 24 h.

LOE VEEL

LOE VEEL