Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 3. mail 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru 2023 aprill FOTO: Aigar Nagel

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

Mittetulundusühingule Võru Noortekeskus anti nõusolek Vee tn 4b maaüksusele merekonteineri ehk POP-UP noortetoa ja -kohviku müügikoha paigaldamiseks ajavahemikul 4. mai 2023 kuni 31. detsember 2023.

Äriruumi üürilepingu pikendamine

Pikendati Võru Linnavalitsuse ja osaühing Ajastaeg vahel 10. mail 2022 sõlmitud Tartu 25   III korruse äriruumi üürilepingut, tagasiulatuvalt tähtajaga 1. maist 2023 kuni 30. aprillini 2024.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba:

abihoone püstitamiseks asukohaga Tartu tn 53;

tootmishoone püstitamiseks asukohaga Põllu tn 17.