Menu

.      

Võru linnavolikogu erakorraline istung 30. augustil 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Ulis Guth

Kohustuste võtmine ja projektis "Kood/Võru programmeerimiskooli rajamine" osalemine

Otsustati osaleda partnerina Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt väljakuulutatud meetme "Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond" taotlusvoorus projektiga "Kood/Võru programmeerimiskooli rajamine".

Projekti kestvus on kuni 36 kuud ning projekti eeldatav kogueelarve kuni 3 199 121 eurot, sellest Võru linna omafinantseering on kuni  617 150 eurot (sisaldab maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusprogrammi - MATA - toetust 233 009 eurot).  

Konkreetne eesmärk aga rajada Tartu tn 25 hoonesse kooli õpperuumid, esindussaal ja lift, F.R. Kreutzwaldi tn 16 hoonesse majutuskohad ning hankida vajalik sisustus ja tehnika, üldisem eesmärk aga rajada Võru linna programmeerimiskool kood/Jõhvi filiaal ning avada 2025. aasta sügisest programmeerimisõpet pakkuv kool.

Taotleja ja juhtpartner on SA Võrumaa Arenduskeskus ning partnerid Võru linn ja Mittetulundusühing Tuleviku Tehnoloogiaharidus.
Võru linn kohustub tagama endale kuuluva ja projekti tulemusel loodud vara avaliku kasutuse vähemalt viieks aastaks pärast projektile lõppmakse tegemist.

Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine

Mittetulundusühingu Tuleviku Tehnoloogiaharidus poolt asutatavale programmeerimiskoolile Kood/Võru otsustati anda otsustuskorras aadressil Tartu tn 25, Võru linn asuvas hoones tasuta kasutusse 10 aastaks (5+5 aastat) ruumid II, III, IV ja pööningukorrusel ligikaudu 882,2 m² alates 1. augustist 2025.

Olemasoleva plaanimaterjali alusel antakse kooli kasutusse ruumid II korrusel 271.0 m², III korrusel 101.7 m², IV korrusel 528.6 m² ja pööning 95.9 m² ning ühiskasutusse ruumid I korrusel trepikojad ja lift 71.2m² (välja ehitamisel). Renoveerimise käigus põhiprojekti alusel võivad pinna suurused muutuda.

Kooli avamisega soovitakse pakkuda iseõppevormis õppimisvõimalust nii linna kui ka kogu maakonna inimestele.

Loa andmine toetuse eraldamiseks

Mittetulundusühingule Tuleviku Tehnoloogiaharidus otsustati eraldada toetust programmeerimiskooli Kood/Võru kasutuses olevate ruumide kommunaalkulude katmiseks Tartu tn 25 hoones kuni 30 000 eurot aastas, perioodil august 2025 kuni august 2031 (72 kuud), kokku kuni 180 000 eurot.

LOE VEEL