Menu

Võru Linnavalitsuse istung 27. septembril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ürituste kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks Võru linna keskväljakul 20. oktoobril 2023 ja 17. novembril 2023 kella 9–16.

Võru linna eelarvest toetuse andmine

Võru linna 2023. aasta eelarvest antakse Spordiklubile BYAKKO toetust 600 eurot ürituse "Võru judo 50. aastapäev" korraldamiseks ja 2000 eurot Liiva-ATE OÜ-le ürituse "Liiva-ATE öise jõuluturu hooviala programm" korraldamiseks.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba päikeseelektrijaama püstitamiseks asukohaga Luha tn 44b ning päikeseelektrijaama püstitamiseks asukohaga Kivi tn 26.

Enampakkumise tulemuse kinnitamine

Korteriomandi Karja tn 5-12 võõrandamiseks korraldatud elektroonilise enampakkumise võitjaks kinnitati pakkumus maksumusega 17 800 eurot.

Enampakkumise korraldamine vallasvara võõrandamiseks

Korraldatakse enampakkumised vallasvara võõrandamiseks. Enampakkumised viiakse läbi osta.ee keskkonnas.

Enampakkumise korraldamine kinnistu võõrandamiseks

Korraldatakse enampakkumine kinnistu aadressiga Põllu tn 13, Võru  linn (registriosa nr 4331250, katastritunnus 91901:001:0121, pindala 15371 m²) võõrandamiseks alghinnaga 120 000 eurot. Enampakkumise osalustasu suuruseks kinnitati 300 eurot ja tagatisraha suuruseks 12 000 eurot.

Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine

Tunnistati kehtetuks lihthanke "Konsolideerimisgrupi audiitorteenus 2023–2025" hankemenetlus, kuna laekunud pakkumuse maksumus ületab oluliselt planeeritud maksumust.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Audiitori leidmine 2023–2025".

LOE VEEL