Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 19. oktoobril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Maakasutuse sihtotstarbe muutmine

Jüri tn 28 // 28a // 28b maakasutuse sihtotstarbeks määrati 100% elamumaa.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba kaubanduskeskuse Kagukeskus ümberehitamiseks asukohaga Kooli tn 6.

Väljastatakse ehitusluba elamu lammutamiseks asukohaga Jaama tn 4.

Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosseisu kinnitamine

Kinnitati Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosseis järgmiselt: esimees linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna juhataja Terje Kanger;

aseesimees perearst Margit Kõivomägi; Lõuna-Eesti Haigla siseosakonna vanemõde Karmen Raag;

linnavalitsusesotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja Maarika Pilt; linnavolikogu esindaja määratakse volikogu otsusega.

Riigihanke lepingu tähtaja pikendamine

Riigihanke "Võru linna tänavate aastaringne hooldus 2017–2023" raames sõlmitud hankelepingu tähtaega pikendatakse viie kuu võrra (kuni 31. märts 2024).

LOE VEEL