Menu

.      

Võru linnavalitsuse istung 1. novembril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru linna liikmeõigusi teostava isikute nimetamine

Mittetulundusühingus Eesti Muusikakoolide Liit nimetati Võru linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks Võru Muusikakooli direktor Märt Metsla.

Mittetulundusühingus Eesti Kunstikoolide Liit nimetati Võru linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks Võru Kunstikooli direktor Kristiina Rauba.

Sõiduautode enampakkumiste korraldamine

Korraldatakse avalik enampakkumine kolme sõiduauto võõrandamiseks, enampakkumise alghinnaks kinnitati sõiduauto kohta 2000 eurot. Enampakkumine korraldatakse veebikeskkonnas auto24.ee.

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Niine tn 11 kinnistule abihoone püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba:

üksikelamu püstitamiseks asukohaga Raba tn 1;

kaugkütte liitumistorustiku püstitamiseks asukohaga Jüri tn 40a.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastatakse kasutusluba:

Võru Kesklinna Kooli madalseiklusraja püstitamisele asukohaga Vabaduse tn 12;

Võru Järve Kooli ümberehitamisele asukohaga Liiva tn 12b;

Kanalisatsioonitorustiku püstitamisele asukohtadega Jaama tn 28, Jaama tänav, Kaubajaama tee 1a, Koreli oja V5, Kose tee 9b, Kose tee T1, Kose tee T3, Luha tänav T2, Lühike tn 4, Lühike tn 6, Lühike tn 6a, Lühike tänav T1, Piiri tänav T4, Pikk tn 10, Pikk tn 12, Pikk tn 14, Pikk tn 16, Pikk tn 19d, Pikk tn 20, Pikk tn 21, Pikk tn 21b, Pikk tn 21c, Pikk tn 26, Pikk tn 38, Pikk tn 40, Pikk tn 6a, Pikk tn 6b, Pikk tn 6c, Pikk tänav, Pikk tänav T2, Põllu tn 1, Põllu tn 11, Põllu tn 12a, Põllu tn 1d, Põllu tn 1f, Põllu tn 1j, Põllu tn 1m, Põllu tn 2, Põllu tn 4, Põllu tn 6a, Põllu tn 9, Põllu tn 9a, Põllu tänav T1, Põllu tänav T2, Roopa tn 4b, Roopa tn 7, Roopa tänav, Sinika tänav T1, Võru metskond 131.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihanke "Audiitori leidmine 2023-2025" võitjaks tunnistati Audest Audiitorteenuste osaühingu pakkumus kogumaksumusega 61 965 eurot (summa käibemaksuta).

Hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine

Moodustati Võru linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogud ning kinnitati koosseisud.

Võru Lasteaed Päkapikk: Hedvig Valge, Kadri Vaglakes, Triinu Jürisaar, Martin Järv, Mailis Teppo, Piret Pilberg, Martin Kleinert, Dimitri Kulaga, Anita Luik, Rauno Lihtsa, lasteaia õpetajate esindaja Pille-Riin Ploom.

Võru Lasteaed Punamütsike: Kadri Treial, Eva Traagel, Emily Stella Tintso, Stina Kraam, Marina Kraft, Birgit Masing, Kaimar Siidra, Oksana Aasa, Ingrid Toomeoks, Janeli Jaesk, Ülle Kaaver, lasteaia õpetajate esindaja Merike Ilves.

Võru Lasteaed Sõleke: Eleri Konts, Minna Kuuseorg, Katrin Uibo, Triin Ojasoo, Liina Nagel, Eilika Tsäro, Kadi Sõmer, Marti Pungits, Hedi Kaupo-Vessin, Age Mägi, Gerli Salumäe, Aili Küppar, lasteaia õpetajate esindaja Maire Eiche.

Võru Lasteaed Okasroosike: Anu Õun, Yanika Eiche, Maie Maask, Triin Jaaska, Brita Saare,  Aigar Kalk, lasteaia õpetajate esindaja Maris Kirss.

Võru linna esindajad on määratud Võru Linnavolikogu otsusega.

LOE VEEL