Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 23. novembril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Vanemlusprogrammis osalemine

Otsustati osaleda Tervise Arengu Instituudi poolt koordineeritud tõenduspõhises vanemlusprogrammis "Imelised aastad" kahe põhikoolituse grupiga perioodil jaanuar kuni aprill 2024 ja august kuni detsember 2024.

Katastriüksuse jagamine

Nõustuti Räpina mnt 3 katastriüksuse (pindala 894 m², sihtotstarve 100% elamumaa) jagamisega kaheks.

Määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Räpina mnt 3, sihtotstarve 100% ärimaa;

Tiigi tn 2b, sihtotstarve 100% elamumaa.

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Jalaka tn 11 kinnistule veetöötlusjaama hoone püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba tootmishoone ümberehitamiseks asukohaga Pikk tn 17.

Väljastada ehitusluba elamu püstitamiseks asukohaga Taara tn 4.