Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 13. detsembril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Kehtestati sotsiaalteenuste hinnad alates 1. jaanuarist 2024.

Sotsiaalteenuste hindade tõusu vajaduse tingivad järjest suurenevad majanduskulud (elekter, kütus, toasoe, vesi, miinimumtöötasu). Koduteenuse hind uuest aastast on 4 eurot tunnitasuna, koduteenus koos isikuabiga 6 eurot tunnitasuna. Uued hinnad hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2024.

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine Võru jõululaat

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek laada korraldamiseks 15. detsembril 2023 kella 9–16 keskväljakul.

Maakasutuse sihtotstarbe muutmine

Karja tn 17b ja Karja tn 17d maakasutuse sihtotstarbeks määrati 100% elamumaa.

Enampakkumise korraldamine

Korraldatakse avalik enampakkumine sõiduauto Mitsubishi i-MIEV võõrandamiseks. Enampakkumise alghinnaks kinnitati 500 eurot.

Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine

Mittetulundusühingu Toetuskeskus Meiela kasutusse anti otsustuskorras Jüri tn 54 hoones ruumid II korrusel üldpinnaga 298,3 m², üürihinnaga 1,61 €/m², tähtajaga 5 aastat, 1. jaanuarist 2024 kuni 31. detsembrini 2028.

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Vilja tn 14h kinnistule laohoone püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata, anti projekteerimistingimused.
Nõustuti Pikk tn 20c kinnistule PVC hall-laohoone püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata, kinnitati projekteerimistingimused.

Riigihanke hankemenetluse kehtetuks tunnistamine

Riigihanke "Audiitori leidmine 2023–2025“ hankemenetlus tunnistati kehtetuks.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Auditeerimine 2023–2025".

Lihthanke tulemuse kinnitamine

Lihthanke "Linnavalitsuse hoonete puhastusteenus" võitjaks tunnistati Krausberg Eesti OÜ pakkumus maksumusega 24 516,00 eurot (2043,00 €/kuus, summa ilma käibemaksuta).

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Lasteaed Punamütsike projekteerimine".

LOE VEEL

LOE VEEL