Menu

.      

Võru linnavalitsuse istung 27. detsembril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras tähtajaks vabastamine

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati erandkorras 37 jäätmevaldajat: 15 firmat/organisatsiooni ja 22 eraisikut.

Nõustumine maa riigi omandisse jätmisega

Nõustuti maaüksuse 64 Võru-Põlva tee (pindala 113 m²) riigi omandisse jätmisega. Nimetatud maakasutuse sihtotstarbeks määrati 100% transpordimaa.

Vara tasuta kasutusse andmise lepingu pikendamine
 
Otsustati pikendada Võru linnavalitsuse ja aktsiaselts Danpower Eesti vahel 19. märtsil 2018 sõlmitud vara tasuta kasutusse andmise lepingut nr 264, tähtajaga kuni 31. detsember 2024.

Teenuselepingu sõlmimine

Taristuhaldus OÜ-ga otsustati sõlmida hooldusteenuste osutamise leping tähtajaga 01.01.-31.12.2024. Haljastute hooldusteenuse hind on 20 008 eurot (sisaldab käibemaksu) ühes kalendrikuus.

Mitterahalise toetuse andmine
 
F. R. Kreutzwaldi tn 2 korteriühistule eraldati mitterahalise toetusena Rok-Projekt OÜ koostatud ehitusprojekt töö nr 2023/01 "Korterelamu rekonstrueerimine" maksumusega 94 800 eurot.