Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 10. jaanuaril 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja väljaku sulgemine

Sihtasutusele Tartu 2024  anti nõusolek avaliku ürituse "Tartu 2024 avamine Võrus" korraldamiseks 19. jaanuaril 2024 kella 18.00–21.30 keskväljakul.
Üritusel esineb muusikute kollektiiv Angus ja Võru linnas sündinud Uku Suviste. Üritus on kõigile tasuta.

Katastriüksuste liitmine

Nõustuti Luha tn 12 (pindala 4560 m², sihtotstarve 100% ärimaa) ja Jüri tn 82 (pindala 5309 m², sihtotstarve 100% ärimaa) katastriüksuste liitmisega.
Aadressiks määrati Luha tn 12 ja sihtotstarve 100% ärimaa.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ning suunati avalikule väljapanekule Võru linnas Jüri tn 78 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu põhieesmärgiks on kavandada kinnistule ühekorruseline kauplusehoone. Planeeritav ala suurusega umbes 0,10 ha asub Võru linna kesklinna asumis Jüri ja Niidu tänava ääres.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine

Algatati Tallinna mnt 50a kinnistule töökoja püstitamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.

Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu liikmete kinnitamine

Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu liikmeteks määrati alates 15. jaanuarist 2024 tähtajaga kolm aastat Tiit Raag, Sixten Sild, Georg Ruuda.

Komisjonide moodustamine

Tehti muudatus linnavalitsuse alatise ligipääsetavuse komisjoni koosseisus. Komisjoni kuuluvad komisjoni esimees abilinnapea Sixten Sild, komisjoni aseesimees haldusjuht Jüri Moppel, sotsiaaltööosakonna juhataja Terje Kanger,  ehitusnõunik Kalmer Vislapuu, sotsiaalteenuste spetsialist Marleen Maask, teabespetsialist Annika Soikka.
Komisjoni ülesanneteks on ligipääsetavuse parandamiseks ettepanekute tegemine ja probleemküsimustele lahenduste otsimine; ligipääsetavuse alase teadlikkuse ja pädevuse tõstmine; muude ühekordsete ülesannete täitmine, mis on täitmiseks antud linnapea või  linnavalitsuse poolt.

Tehti muudatus korraldatud jäätmeveo dokumentide menetlemise komisjoni koosseisus. Komisjoni kuuluvad  esimees abilinnapea Raul Tohv, aseesimees arhitekt-planeerija Sirli Kokk, sotsiaaltööspetsialist Kärol Samoson, keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv.