Menu

.      

Võru linnavalitsuse istung 29. mail 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Mittetulundusühingule Võru Noortekeskus anti nõusolek Vee tn 4b maaüksusele merekonteineri ehk POP-UP noortetoa ja noortekohviku müügikoha paigaldamiseks ajavahemikul 1. juuni 2024 kuni 31. detsember 2024. FOTO: Aigar Nagel

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

Mittetulundusühingule Võru Noortekeskus anti nõusolek Vee tn 4b maaüksusele merekonteineri ehk POP-UP noortetoa ja noortekohviku müügikoha paigaldamiseks ajavahemikul 1. juuni 2024 kuni 31. detsember 2024.

Müügipileti hinna kehtestamine

Kehtestati hooajalise müügikoha ja müügikoha hooajalise laienduse müügipileti hind Võru linna territooriumil. Päevapileti hinnaks kehtestati 10 eurot, nädalapilet 40 eurot ja kuupilet 100 eurot.

Hajutatud iseloomuga teenuse korral on müügipileti hind 300 eurot kuus. Hajutatud iseloomuga teenuseks loetakse, kui sama teenuse pakkumiseks kasutatakse vähemalt viit hooajalist müügikohta.

Müügipileti hind kehtib kuni 15 m² suurusele müügikohale. Suurema ala korral määratakse tasu kokkuleppel.

Müügipileti tasust on vabastatud Seminari ja Vabaduse väljaku lauad, kus võib kaubelda ainult lillede, aia- ja metsasaaduste, talukaupade, jäätise, jookide (v.a alkohoolsed joogid), käsitöö- ja kunstitoodete ning lilledega. Ala linnakalmistu juures, kus võib kaubelda ainult lillede, pärgade, küünalde ja muu kalmistuga seostatava kaubaga.

Samuti on linnavalitsusel õigus põhjendatud juhul vabastada loa saaja müügipileti tasust, kui hooajalise müügikohta ei kasutata tulu saamise eesmärgil või tegevusest sünnib kasu linnaruumile, linnaelanikele vms juhul.
Korraldus jõustub 1. juulil 2024.

Katastriüksuste jagamine

Pikk tänav (sihtotstarve transpordimaa) katastriüksus jagatakse kaheks ning määratakse tekkivatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Pikk tänav, sihtotstarve 100% transpordimaa;

Pikk tn 15d, sihtotstarve 100% tootmismaa.

Tulbi tänav T1 (sihtotstarve transpordimaa) katastriüksus jagatakse neljaks ning määratakse tekkivatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Tulbi tänav T1, sihtotstarve 100% transpordimaa;

Tulbi tn 1b, sihtotstarve 100% elamumaa;

Tulbi tn 3a, sihtotstarve 100% elamumaa;

Tulbi tn 5a, sihtotstarve 100% elamumaa.

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Jalaka tn 11 kinnistule veetöötlusjaama hoone püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.

LOE VEEL

LOE VEEL