Menu

.      

Võru LV istung

Katastriüksuse jagamine

Nõustuti Põllu tn 1 katastriüksuse (pindala 2894 m², sihtotstarve 100% ärimaa) jagamisega kaheks, määrati moodustatavatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Põllu tn 1, sihtotstarve 100% ärimaa;

Põllu tn 1n, sihtotstarve 100% ärimaa.

Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine

Mittetulundusühingule Võru Noortekeskus anti otsustuskorras tasuta kasutada Paju tn 5a hooneosa lastelaagri läbiviimiseks perioodil 30.06–12.07.2024.

Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine

Osühingu Ortopeedilise Osteopaatia Keskus kasutusse anti otsustuskorras ruumid (üldpindalaga  109,3 m²), asukohaga Jüri tn 54 I korrusel. Sõlmitakse  äriruumi üürileping tähtajaga 1. juuli 2024 kuni 31. august 2025, üürihinnaga 2,30 €/m².

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba teenindus- ja tootmishoone püstitamiseks asukohaga Põllu tn 4.  

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Vilja tn 16c kinnistule korterelamu püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning anti projekteerimistingimused. Projekteerimistingimused kehtivad ehitusprojekti koostamiseks ja ehitusloa taotlemiseks viis aastat.

Nõustuti Pikk tn 23 kinnistule PVC halli püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused. Projekteerimistingimused kehtivad ehitusprojekti koostamiseks ja ehitusloa taotlemiseks viis aastat.

Ürituste kooskõlastamine

Local OÜ-le anti nõusolek mängufilmi "Meie Erika" filmivõtete korraldamiseks ja võttepaikade osaliseks sulgemiseks:

12. ja 13. juunil kella 10–16 Kubija järve rannaala ettevalmistus 14. juuni võttepäevaks;

14. juunil kella 8–23.30 Kubija järve ning staadioni ala vaheline teelõik Männiku teel ning Kubija järve rannaala;

17. juunil kella 9–00.00 Männiku tänava teelõik staadioni alast kuni riigimaanteeni nr 135 ning Kubija kämpingu ja Spordibaasi vaheline teelõik;

18. juunil kella 10-st kuni 19. juuni kella 1-ni Kubija kämpingu ning Spordibaasi vaheline teelõik;

19. juunil kella 10-st kuni 20. juuni kella 1-ni Kubija järve ning staadioni ala vaheline teelõik Männiku tänaval ja Kubija järve rannaala;

20. juunil kella 15st kuni 21. juuni kella 8ni Kubija kämpingu ning Spordibaasi vaheline teelõik;

20. juunil kella 12–21 Võru linnakalmistu IX kvartal.

Kooskõlastati Maire Meldre korraldatav avalik üritus  "Kagukeskuse pargikontsert Diana Klas'iga" 14. juunil 2024 kella 17–19 Võru linnas Koreli pargis.

Anti luba Võru Kunstikoolile avaliku ürituse "Võru Kunstikooli Tantsutrupp Katariina kontsert" korraldamiseks 9. juunil 2024 kella 17–19 Võru linnas Jüri 42 hoovis.

Anti luba sihtasutusele Võru Pensionäride Päevakeskus avaliku ürituse "Võru linna jaanipidu" korraldamiseks Võrus Tamula rannas 23.06.2024 kella 18.30-st  kuni 24.06.2024 kella 3-ni.

LOE VEEL

LOE VEEL