Menu

Võru Linnavalitsuse istung 20. detsembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Fotod: ANDREI JAVNAŠAN/Võrumaa Teataja

Projektis osalemine

Otsustati osaleda taotlejana Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt väljakuulutatud  kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetusprogrammi taotlusvoorus projektiga "Räpina mnt rekonstrueerimine".

Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida Räpina mnt, et parandada linna läbiva transiittee olukorda ning antud piirkonnas liiklusohutust. Projekti tulemusel rekonstrueeritakse Räpina mnt alates Jüri tänavast kuni linna piirini.

Loa andmine müra tekitamiseks

Kaitseväele anti nõusolek 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni laskeväljaõppe harjutuste läbiviimise ajal müra tekitavate imitatsioonivahendite kasutamiseks 2. jaanuarist kuni 22. detsembrini 2018 tööpäevadel kella 7–20 Kaitseväe Taara linnaku territooriumil (Kose tee 3a, Võru linn). Igast laskeväljaõppest teavitatakse avalikkust vahetult enne selle toimumist.

Puhkeala püstitamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Kooli tn 8 kinnistule puhkeala (teed, valgustus, väikevormid, mänguväljakud, jms) püstitamiseks.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba kaugküttetorustiku ehitamisele asukohtadega Seminari tänav T1, Lydia Koidula tänav T1, Seminari väljak.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba õppehoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Vabaduse tn 12.

F. R. Kreutzwaldi tn 109 katastriüksuse jagamine

Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 109 katastriüksuse jagamisega kaheks ning moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid, sihtotstarbed ja pindalad:

F. R. Kreutzwaldi tn 109, pindala 8876 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa;

Kraavi tn 2a // 2b pindala 4517 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED