Menu

Võru Linnavalitsuse istung 11. oktoobril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Katariina allee Võrus FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru sügislaat" korraldamiseks 19. oktoobril 2018 kella 9–16. Liikluseks suletakse vabaduse väljak kella 7–17.

Riigihanke korraldamine 

Korraldatakse riigihange "Võru esmatasandi tervisekeskuse projekteerimine ja detailplaneeringu koostamine". Hankemenetluse läbiviimiseks kohaldatakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust.

Detailplaneeringu koostamise algatamine

Algatatakse Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguste määramiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,26 ha. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse määrata maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa ning määrata ehitusõigused pesula laiendamiseks ning kiirsöögikoha rajamiseks.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba kaugküttetorustiku ehitamisele asukohtadega Vilja tn 14c, Vilja tn 14a ja Vilja tänav.

Toetuse andmine

Otsustati toetada Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri poolt koordineeritud abipolitseinike tegevust avaliku korra kaitsel Võru linna lastefestivalil summas 603 eurot.

Muudatus Võru Linnavalitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus

Muudetakse linnavalitsuses teenistuskohtade koosseisu ja teenistuskohtade liigituses teenistusgruppide osas 1. novembrist 2018 järgmiselt: 
rahandusosakonnas vähendatakse raamatupidajate arvu viielt 4,5-le ning linnakantseleisse moodustatakse juurde 0,5 koormusega  infotehnoloogia spetsialisti töökoht  ja muudetakse infotehnoloogi ametikoht infotehnoloog-nõuniku ametikohaks.

15 PÄEVA ENIMLOETUD