Menu

Sõpruse ja seletamise aeg 15. veebruarist 15. maini

Täna on sõbrapäev. Head sõbrapäeva! Inglise kirjanik Katherine  Mansfield on öelnud, et on alati olnud arvamusel, et sõpruse suur privileeg, kergendus ja lohutus on see, et pole vaja midagi seletada.

Homme algab kolme kuu pikkune seletamise, põhjendamise-argumenteerimise aeg, millised omavalitsused omavahel sobivad, mis on ikka see õige liitunud omavalitsuse õige nimi, kuidas suhtuda sundliidetavatesse …

Võrumaa omavalitsused on teinud ära väga põhjapaneva töö valdade ühinemiseks, nüüd tuleb välja, et pingeliste kohtumiste käigus leitud vallanimed ei sobi.

Kohanimenõukogu ei pidanud sobivaks Võhandu nime ühinenud Võru, Sõmerpalu ja Lasva vallale. Haanjamaa valla nimi ei sobi aga ühinenud Misso, Haanja, Rõuge, Varstu ja Mõniste vallale.

Nimi ei riku inimest, kuid kuidas vallad oleksid saanud läbirääkimisi pidada, kui koosolemise protokollis oleks lõpus ikkagi olnud nime kohal punktid? Nimi ei riku inimest, kuid nimi on siiski oluline. Ühendvaldade puhul oli ühise nime leidmine siiski suur töö ja kompromiss.

Setud ei suutnud oma küsitlustulemusi pöörata nii-öelda rahu- või üksmeeleläbirääkimisteks. Piinlik oli kuulata hõikeid: meie võitsime! Võit on valitsuselt sülle mängitud, kuid sõpruse asemel selline käitumine ei liida, vaid lahutab taas. Saaks vastata: oli ka teisi võitjaid.

3. veebruaril läkitas Meremäe vallavolikogu liige Rein Järvelill toimetusele teate, et on algatatud umbusaldus volikogu esimehe Arno Varese vastu. Avaldust arutatakse veel veebruaris. Kas näeme taas volikogu istungit politsei osalusel?

27. jaanuaril Võrus toimunud omavalitsusjuhtide kohtumisel minister Mihhail Korbiga jäi õhku palju elektrit. Ministrilt oli valdavalt vastuseks, et kõik küsimused tuleb omavalitsustel omavahel läbi rääkida ja otsustada.

Kui meenutada sel päeval esitatud slaide, kus pakuti omavalitsustele lisaülesandeid, mille seas arutatakse ülesannete rahastamise võimaluste üle, siis olid loetelus omavalitsustele üleantavad rahvatervise edendamine, ravikindlustamata isikute ligipääs esmatasandi tervishoiule, süütegude tõkestamine, avaliku korra ja heakorra eest vastutamine, kriisi lahendamine, vetelpääste korraldamine.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next