Menu

Võrumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava

  • Kirjutas Pressinõukogu esimees Gunnar Siiner

Foto on illustratiivne

Pressinõukogu arutas Kaarel Kõivomäe kaebust Võrumaa Teatajas 7. augustil 2018 ilmunud artikli „Meelemärkuseta vanaprouale nähvanud kiirabitöötaja: „Sellele naisele peaks politsei kutsuma!”” peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib patsiendi ja kiirabitöötajate konfliktist. Muu hulgas on viidatud sellele, et patsient käis pärast juhtunut perearsti Kaarel Kõivomäe vastuvõtul, kus teda väidetavalt läbi ei vaadatud ja saadeti edasistele uuringutele.

Kaarel Kõivomägi kaebas Pressinõukogule, et teda on artiklis kajastatud lähtuvalt pealkirjast ebaadekvaatselt ja põhjendamatult negatiivses valguses. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik temaga ühendust ei võtnud, talle sõna ei andnud ega vastulause võimalust pakkunud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et teda kui perearsti on artiklis mainitud nimeliselt, samas pole kiirabitöötajate nimesid avalikustatud.

Võrumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et kaebaja kohta avaldati intervjueeritava ütlused ja hinnang. Artiklis on viidatud sellele, et kirjapandu on patsiendi arvamus ja arusaam enda kogemusest. Leht märkis, et loo põhifookus oli suunatud kiirabitöötajate käitumisele ja perearsti külastus oli kõrvalteema. Leht märkis, et kaebaja ei võtnud pärast artikli ilmumist toimetusega ühendust ega avaldanud soovi vastulauseks.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Kuna perearst Kaarel Kõivomägi oli ainus, kes artiklis nimeliselt välja toodi ja kelle kohta esitati tõsine süüdistus (uuringute mittetegemine), oleks leht pidanud talle sõna andma.

15 PÄEVA ENIMLOETUD