Menu

Võru Linnavalitsuse istung 13. detsembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Fotod: ANDREI JAVNAŠAN/Võrumaa Teataja

Projektis "SmartEnCity" osalemine

Otsustati osaleda järgija linnana "SmartEnCity" rahvusvahelises koostööprojektis, mida rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horizon 2020. Projektis osalemise eesmärk on kogemuste vahetamine targa linna lahenduste osas.  

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru talvelaat" korraldamiseks 22. detsembril 2017 kella 9–16. Liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 7–17.

Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hindade muutmine

Muudeti Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi, Võru Järve Kooli, Võru Lasteaed Sõleke ja Võru Kunstikooli poolt osutatavate teenuste hindu.

"Võru Kreutzwaldi Kooli arengukava aastani 2027" muutmine

Kinnitati "Võru Kreutzwaldi Kooli arengukava aastani 2027" muudetud tegevuskava.

Huvikoolide hoolekogude liikmete kinnitamine

Kinnitati Võru linna huvikoolide hoolekogude liikmed:

Võru Muusikakool: õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja Jaan Randvere, lastevanemate ja toetavate organisatsioonide esindajad Tiina Hallimäe, Aigar Pindmaa, Kersti Kattai, õppurite esindaja Hellika Otsar, Võru Vallavalitsuse esindaja Siiri Konksi. Võru Linnavolikogu otsusega määrati linnavolikogu esindajaks Helga Ilves. 

Võru Kunstikool: õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja Maiden Paljak, lastevanemate ja toetavate organisatsioonide esindajad Ingrid Luik-Semevsky ja Marju Parv, õppurite esindaja Kertu Peelo, Võru Vallavalitsuse esindaja Riina Laanelepp. Võru Linnavolikogu otsusega määrati linnavolikogu esindajaks Inge Järvpõld.
Võru Spordikool: lastevanemate ja toetavate organisatsioonide esindajad Ahto Vink, Janno Koreinik, Eero Joonas ja Merike Kaver, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja Asko Saarepuu, õppurite esindaja Karl Sebastian Dremljuga, Võru Vallavalitsuse esindaja Maarika Rosenberg. Võru Linnavolikogu otsusega määrati linnavolikogu esindajaks Juri Gotmans.

Konkursi tulemuste kinnitamine

Konkursil "Huvihariduse innovaatilise meetodi leidmine" edukaks tunnistati ja toetust antakse järgmistele taotlejatele:

Mittetulundusühing Parksepa Spordiklubi – 394 eurot. Toetuse eest soetatakse treeningvahendid D-Man mannekeen, Rapid fire II, Hot Spotz, Kick out, Courtvion prillid.

Mittetulundusühing Aila Näpustuudio – 3244 eurot. Soetatakse loovkudumiseks vajaminevad Saori kangasteljed.

Mittetulundusühing Spordiühing Ekstreempark – 6362 eurot. Toetuse eest hangitakse automaatjulgestuse seadmed ronimise seinale.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus".

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba kaugküttetorustiku ehitamiseks asukohaga Katariina allee 6.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba kaubandushoone laiendamisele ja ümberehitamisele asukohaga Räpina mnt 20.

Sihtasutuste liikmete määramine

Sihtasutuse Võru Kannel nõukogu liikmeteks alates 15. detsembrist 2017 määrati: Jüri Miks, Andres Visnapuu, Rait Tillmann, Tarmu Ossip ja Allar Toomik. 

Sihtasutuse Võru Spordikeskus nõukogu liikmeteks alates 15. detsembrist  2017 tähtajaga kolm aastat määrati: Hille Saarepuu, Andres Visnapuu, Rando Raudsepp, Kasper Keps ja Aavo Hummal.

15 PÄEVA ENIMLOETUD