Menu

Varstu vallas avati laupäeval mälestusmärk eesti soost pühakutele

Kaitseliidu  peakaplan Aleksander Sarapik avab mälestuskivi pühitsemise  tseremoonia. Fotod: ERAKOGU

MÄLESTIS • Laupäeval, 17. septembril avati Võrumaal Varstus Eesti apostliku õigeusu Mõniste-Ritsiku kiriku juures mälestuskivi  eesti soost pühakutele Theodor Petaile ja Anna Petaile.
Theodor Petai ja ta abikaasa Anna Petai kanoniseeris Konstantinoopoli sinod 2012. aastal pühaks märtriks. Avamisel osales ja mälestuskivi pühitses Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit Stefanus.

Tseremoonia algas teenistusega kirikus. Teenisid ülempreester Andreas Põld, kaitseliidu peakaplan Aleksander Sarapik ja preester Justinus Kivilo. Mälestuskivi avamisel osalesid ka Kaitseliidu Võru maleva auvahtkond, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred.  

Varstu vald toetas rahaliselt mälestusmärgi püstitamist olulisel määral. Puuduolev rahasumma lisandus annetustest.

Theodor Petai oli Võrumaal mitme apostliku õigeusu kooli õpetaja-köster ja ka koolijuht. Põhitöö kõrvalt juhatas ta 1939. aastast kuni Eesti okupeerimiseni Vastse-Roosa postiagentuuri. Samuti töötas õpetajana tema abikaasa Anna.

15 PÄEVA ENIMLOETUD