Menu

Juunis jäi töötuna registreeritute arv maiga samale tasemele

Pilt on illustratiivne FOTO: VT

Juuni lõpu seisuga oli Eestis töötuna registreeritud 29 453 inimest ehk 4,6 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, mis on eelmise kuuga võrreldes samal tasemel.

Vähenenud töövõimega inimesi oli registreeritud töötute hulgas 28 protsenti. Registreeritud töötute arv jäi sarnasele tasemele nii vähenenud töövõimega töötute kui ka teiste töötute puhul, teatas töötukassa.

Kõrgeim oli juunis registreeritud töötuse määr jätkuvalt 10,2 protsenti Ida-Virumaal ja 8,2 protsenti Valgamaal ning madalaim 3,3 protsenti Harjumaal. Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid juuni lõpus 22 protsenti lihttöölised, 17 protsenti oskustöötajad ja käsitöölised ning 17 protsenti teenindus- ja müügitöötajad.

Kuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks 4761 uut tööpakkumist, 68 protsenti neist läbi e-töötukassa. Kuu jooksul lisandunud tööpakkumiste arv oli eelneva kuuga võrreldes 27 protsenti väiksem, kuid aastataguse ajaga võrreldes ligikaudu 9 protsenti suurem.

Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 12 157. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele, oskustöötajatele ja käsitöölistele ning lihttöölistele pakutavad töökohad.

Juunikuus asus töötukassa toel tööle või alustas ettevõtlusega 2983 inimest, kellest 565 olid vähenenud töövõimega. Tööalasel koolitusel osales 2638 ja tööotsingu töötoas 1109 inimest. Tööpraktikal osales 967, tööharjutusel 598 ning tööklubis 463 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1456 korral.

Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti juunis 1014 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 33 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 38 uut töökohta.

Palgatoetusega töötas juunis 1602 inimest. Lisaks osales veel 6100 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes.

Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 1432 inimest, kogemusnõustamisel 23 inimest ja kaitstud töö teenust osutati 246 inimesele. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel – kokku osales teistel teenustel veel 2 719 inimest.

Juunis osales töötavatele inimestele pakutaval koolitusel 23 inimest. Kvalifikatsiooni saamise kulu hüvitati juunikuus 5 töötavale inimesele. Tööandjatele mõeldud koolitustoetusega muutuste olukorras oli juunikuus koolitusel osalemas 3 inimest.

Töötukassa maksis juunis töötuskindlustushüvitist 10 002 inimesele ehk 29 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 439 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,7 miljoni euro. Ligikaudu 151 euro suurust töötutoetust sai juunis 6834 inimest ehk 20 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa juunis 491 inimesele. Keskmine juunis määratud hüvitis oli 1 688 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 738 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa juunis 99 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli juunis 4047 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 568 tuhande euro.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next