Menu

Omavalitsuste esindajad arutasid noorsootöö sõlmküsimusi

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Eesti Noorsootöö Keskus

Eesti kohalike omavalitsuste esindajad kogunesid teisipäeval Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) kutsel Tallinna lauluväljaku klaassaali, et arutada kohalikul tasandil korraldatava noorsootöö sõlmküsimusi.

Kunagi varem ei ole omavalitsuste piire ületava noorsootöö teemal linnade, valdade ja riigi koostöös niivõrd mastaapselt diskuteeritud, teatas ENTK BNS-ile. Seminaril „Noor? Võimalust“ osales ligi 200 kohaliku omavalitsuse esindajat, kelle seas oli nii omavalitsuste juhte, noorsootöö eest vastutavaid spetsialiste, tegevuste pakkujaid kui teisi partnereid.

ENTK direktor Edgar Schlümmer tõstis esile seminaril kõlama jäänud omavalitsusjuhtide ja noorte ühist seisukohta, et noorsootöövaldkond oma erinevate tahkudega on üks tervik, mille eesmärk peab olema üks – luua noore arengut toetavad võimalused.

„Kohalike omavalitsuste koostöögruppide suunal alustades, oli meie eesmärk viia noorsootöö täiesti uuele tasemele. Täna julgen öelda, et oleme selle nii mõtteviisis kui tegevustes juba saavutanud,“ ütles Schlümmer. „Kunagi varem pole omavalitsused teinud omavahel ja riigiga sedavõrd tihedat koostööd noorsootöö kvaliteedi ja võimaluste avardamiseks. Omavalitsused tõestavad endale igapäevaselt ja praktiliselt, et pingutades noorte nimel ühiselt, on võimalik saavutada oluliselt paremaid ja jätkusuutlikumaid tulemusi kui üksi toimetades. Noorsootöö areneb mühinal, luuakse uusi võimalusi ja kaasatakse uusi noori. Oluline oleks veel saavutada, et kõik noorsootöötajad saaksid oma panuse väärilist näiteks Eesti keskmisest poole võrra suuremat palka.“

Võru linnapea Anti Allas toonitas, et noorsootöösse peab suhtuma loominguliselt ilma ülereguleerimiseta ning rahastamine peab nii riiklikul kui kohalikul tasandil olema pandlik. „Noortele tuleb luua võimalused, mis võimaldavad tal teha midagi omavalitsuse heaks, sest see kasvatab noore sidet oma koduvalla või -linnaga,“ lisas Allas.

Kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuuna kaudu on omavalitsuste koostöös loodud noorsootöövõimalustes ligi pooleteise aastaga osalenud rohkem kui 22 000 noort ja loodud 529 uut võimalust noorsootöös osalemiseks. Uued võimalused töötati välja arvestades noorte liikumise, noorsootöö kasutamise harjumuste ning reaalsete vajadustega, mitte omavalitsuste halduspiiridega.

Tegemist on uudse mudeliga noorsootöövaldkonna arendamiseks kohalikul tasandil, mis tugineb kohalike omavalituste piirkondlikule koostööle. Tegevussuuna tulemusena on koostööpiirkonda kuuluvad omavalitused ühendanud oma inimressursid ja infrastruktuuri või leidmas koostöös ühiseid lahendusi selleks, et noortele pakutavad võimalused lähtuksid noorte vajadustest, oleksid mitmekesised ja kättesaadavad. 

Uued tegevused puudutavad noorsootöö erinevaid tahke nagu huviharidus, huvitegevus, noorteühingud, noortekeskused, osaluskogud, noorteinfo. Tegevussuunaga on liitunud suurem osa Eesti omavalitsustest.

Kohalike omavalitsuste koostöötegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.      

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED