Menu

Ministeerium kinnitas ametisse 14 maakondlike talituste juhti

  • Kirjutas BNS

Pilt on illustratiivne

Rahandusministeerium kinnitas ametisse 14 regionaalhalduse osakonna maakondliku talituse juhti, vaid Ida-Virumaa maakondliku talituse juhi leidmiseks korraldatakse uus konkurss.

Maakondlike talituste juhid valis välja konkursikomisjon, regionaalhalduse osakond ja selle talitused alustavad tööd tuleva aasta 2. jaanuaril, edastas rahandusministeerium.

Maakondliku talituste juhiks Harjumaal kinnitati Leevi Laever, Hiiumaal Ants Orav, Jõgevamaal Taivo Tali, Järvamaal Aivo Toomistu, Läänemaal Neeme Suur, Lääne-Virumaal Tarmo Mikkal, Põlvamaal Raul Tohv, Pärnumaal Kalev Kaljuste, Raplamaal Andrus Saare, Saaremaal Jaan Leivategija, Tartumaal Jaan Õunapuu, Valgamaal Tõnis Lass, Viljandimaal Erich Palm ning Võrumaal Toomas Piirmann.

Ida-Virumaa maakondliku talituse juhi leidmiseks korraldatakse uus konkurss.

"Uus aasta algab teisiti. Maavalitsused suletakse ning selle ülesanded jagatakse riigiasutuste ja omavalitsuste vahel ära. Osa maavalitsuste ülesandeid võtab üle rahandusministeeriumisse loodav osakond, mille talitused hakkavad paiknema igas maakonnas," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. "Regionaalhalduse osakonna talituste tööd hakkavad eest vedama talituste juhid. Nende leidmiseks korraldasime avaliku konkursi ning kui võtta arvesse kõik talitused, siis juhikandidaate oli kokku lausa 268. Usun, et leidsime talitustele tugevad juhid ning uuest aastast saavad need tõrgeteta tööle asuda."

Regionaalhalduse osakonna maakondlikes talitustes hakkavad sõltuvalt maakonnast töötama 3–7 töötajat. Kokku alustab osakonna koosseisus uuest aastast tööd 67 inimest. Näiteks maavalitsustes oli käesoleva aasta alguses tööl kokku 477 inimest.

Igas maakondlikus talituses hakkab tööle talituse juhataja ja enamasti ka planeerijad ning arhivaarid. Lisaks on osakonnas eri piirkondades kuus kohalike omavalitsuste nõunikku, kaks omandireformi peaspetsialisti, kelle tööalaks saab reeglina mitu maakonda ning maakondliku arendustegevuse nõunik asukohaga Pärnus, kelle tööpiirkond on kogu Eesti. Uue regionaalhalduse osakonna juhatajaks saab Väino Tõemets.

Uue loodava osakonna põhiülesanneteks on kohalike omavalitsuste nõustamine, haldus- ja asustusüksuse piiride muutmise korraldamine, arvamuste andmine maakonda puudutavates valdkondlikes poliitikates, regionaalpoliitika kavandamisel ja väljatöötamises osalemine ning maakonnaplaneeringute ja riigi eriplaneeringute koostamise korraldamine.

Ka on osakonna põhiülesanneteks järelevalve kohalike omavalitsuste planeeringute üle ja kohalike omavalitsuste nõustamine planeeringute küsimustes, riigi teenuste osutamise koordineerimine maakonnas ning järelevalve tegemine kohalike omavalitsuste üle vara tagastamise ja kompenseerimise valdkonnas.

Talitused kuuluvad rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna koosseisu ning maakondlikel talitustel pole oma eraldiseisvat laialdast otsustuspädevust ja eelarvet. Talituse juht ei ole uus maavanem, maavanemate rolli täitmist maakonna tasandil alates 1. jaanuarist 2018 enam ei toimu.

15 PÄEVA ENIMLOETUD