Menu

Helisev Vastseliina – 20 aastat ametlikku muusikakooli

Augustis kooli direktorina tööle asunud Viivika Kooser on lootusrikas, et kunagi õpetatakse Vastseliina muusikakoolis ka rahvapille mängima.  Foto: ILMAR VANANURM JUUBEL • 1988. aasta sügisel moodustati Vastseliina keskkoolis muusikaklass. Muusikakooli mõtte esitasid kooli omad õpetajad. Klaverit ja solfedžot õpetasid toona Tiit Raud ning Vilve Vool. Muusikahuvilisi lapsi ja noori oli piirkonnas palju. Kevadel tegid muusikaklassi õpilased oma eksami Võru lastemuusikakoolis.


Aasta hiljem hakati pillimängu õpetama Vastseliina keskkooli vanas majas Võru muusikakooli filiaalina. Kääpal lauluõpetajana töötanud Arvo Sikk luges filiaali avamisest ajalehest. Kuna Vastseliina on ta kodukant, helistas ta Võru lastemuusikakooli direktorile Heino Vildole, et avatavas filiaalis tööd saada. Heino Vildo teatas, et seoses suure töökoormusega pole tal aega Vastseliina filiaaliga tegeleda ja võtku Arvo Sikk selle organiseerimine Vastseliinas enda peale.


Esimesed õpetajad olid klaveriõpetaja Reet Kivilaan Võrust ja solfedžoõpetaja Piret Variksaar Missost. Kooli juhtima asunud Arvo Sikk sõitis Vastseliina päev varem, et ruumid soojaks kütta. Siiski ei läinud kõik üldse libedalt – esimese veerandi järel kaks õpetajat loobusid. Võeti juurde uusi õpilasi ja saadi ka õpetajaid. Hendrik Juurikas Võrust käis viiele poisile plokkflööti ja klarnetit õpetamas. Klaveritunde andsid Tiit Raud, Adda-Karin Luht ja Ara Bander. Kevadel selgus aga, et ametlikult polnud Võru lastemuusikakooli Vastseliina filiaali siiski veel vormistatud.


1991. aastal kinnitati Vastseliina muusikakool ametlikult iseseisvaks õppeasutuseks. Tööle asusid noored õpetajad Anne-Ly Nedo ja Inga Schmidt, kes töötavad muusikakoolis praeguseni.
Tänavu augustikuus tööle asunud direktor Viivika Kooser käib tööle Meremäelt. Sealses koolis on ta kunagi muusikat õpetanud, aga Meremäe–Obinitsa naiskoori ning setoansamblit Hõpõhelme ja Meremäe Mehe juhib ta praeguseni.


Viivika Kooseri antud lühiülevaatest nähtub, et praegu õpib Vastseliina muusikakoolis 76 õpilast. Õpetajaid on üheksa. Puhkpille (saksofon, oboe, plokkflööt) õpetab Viljar Jõe. Akordionimänguõpetaja on Anne-Ly Nedo. Kitarrimängu mitmesugustel kitarridel õpetab Peeter Prints. Viiuliõpetaja on Kait Tamra, kusjuures tema noorim õpilane on viieaastane. Klaveriõpetajad on Inga Schmidt ja Valdur Helm. Trumme õpetab mängima Indrek Kahar. Solfedžoõpetaja on Ruta Veski.


Lisaks juba koolilastest muusikaõppuritele tutvuvad muusikaga tänavu kevadel avatud beebikoolis (juhatab Aino-Maria Helm) lapsukesed alates kuuest kuust kuni kahe aastani.
Käesoleva kirjutise autor on kunagi ühest uurimusest lugenud, et kõige vähem kuritegevust kohtab just muusikute hulgas. On tõesti suur asi, et Võrumaal saavad lapsed muusikat õppida peale maakonnalinna ka Vastseliinas ja Antslas, naabermaakonnas samuti kolmes muusikakoolis – Põlvas, Räpinas ja Värskas.


„Veel ei ole rahval klassikalise muusika kontsertidel harjumust käia,” ütleb muusikakooli direktor, „hiljuti esinesid Vastseliinas Robert Traksmann viiulil, Rasmus Andreas Raide klaveril ja Marcel Johannes Kits tšellol, aga rahvast oli kohale tulnud vähe.”


„Kui siinselt rahvalt elamiseks ja laste kasvatamiseks võimalusi hoopis ära ei võeta, tullakse paari järgmise aastakümne jooksul Vastseliina ka klassikalist muusikat kuulama,” avaldan arvamust.
„Loodan, et ehk juba enne kui kümne aasta pärast kostavad meie kooli klassides peale praeguste pillide ka lõõtspilli-, kandle- ja torupillihelid. Rahvapillimängust huvituvad nüüdsel ajal väga paljud. Mängin ka ise Teppo-tüüpi lõõtsa,” ütleb Viivika Kooser.


Muusikakooli asutamist tuletatakse täna meelde kontsertaktusega gümnaasiumi saalis. Toonaseks muusikakooliks oli aga endine keskkoolihoone, mille siseustel veel praeguseni muusikaklasside nimed seisavad.