Menu

.      

Küsitlus: 77 protsenti eestlastest peab elamiskulusid liiga kõrgeks

Eesti elanikest 77 protsenti peavad igapäevaseid elamiskulusid liiga kõrgeteks, samas meelelahutuse, isiklike hobide ja huviringide hinnatõusu inimesed ei taju, selgub uuringufirma Faktum-Ariko küsitlusest.

Oluliselt ei erine see hinnang emakeele, soo või elukoha järgi.

Elamiskulude järel peetakse kõige kõrgemaks üüri ja kodulaenuga seotud kulusid, mida peab liiga kalliks pea iga teine Eesti elanik. Kauplustes müüdavate rõivaste ja jalanõude hindasid peab liiga kalliks 48 protsenti, autoliising ja autoga seotud kulusid 42 protsenti vastanutest. 

Statistikaameti andmetel kallines eelmise aastaga elekter 16, küttepuud 23, bensiin 12 ja diislikütus 10 protsenti.

Hinnatõusuga on kaasas käinud ka palgakasv, mis omakorda on tõstnud paljude pakutavate teenuste ja toodete hindasid. Nii ka meelelahutuse hinda, aga seda inimesed ei taju või ei olda selle hinnatõusu suhtes nii tundlikud. Meelelahutuse, isiklike hobide ja huviringide hinnatõusu on tajunud vaid neljandik Eesti elanikest, samas kui kinopilet on kallinenud aastaga tervelt 35 protsenti. Reisimist peab kalliks vaid kolmandik elanikest. Keskpanga andmetel puhkavad ja reisivad eestlased järjest rohkem, kulutades eelmisel aastal välismaal reisimisele kokku miljard eurot.

Eestlaste tarbimisharjumusi ja rahalisi kulutusi käsitleva uuringu viis läbi uuringufirma Rait Faktum-Ariko. Oktoobris kahe nädala vältel läbiviidud uuringus osales 511 inimest üle kogu Eesti vanuses 18-74 eluaastat.

20 PÄEVA ENIMLOETUD