Menu

Võru linna koalitsioonileping saab allkirjad

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru linna koalitsioonileping saab allkirjad

Võru linnas kohalikud valimised võitnud Sotsiaaldemokraatlik erakond, Reformierakond ning Keskerakond on jõudnud loodava koalitsiooni osas kokkuleppele ning allkirjastavad teisipäeval kell 11 Võru Kultuurimajas Kannel leppe „Ühtsuses peitub jõud ja võlu – see on meie Võru!“

„Soovisime moodustada võimalikult laiapinnalise ja kaasava koalitsiooni. Tahame olla toeks kõikidele hakkajatele inimestele ja organisatsioonidele nende püüdlustes muuta Võru võimalusterohkemaks linnaks,“ lausus koalitsiooniläbirääkimisi vedanud Anti Allas. „Seetõttu kutsusin läbirääkimistele nii Reformi- kui Keskerakonna. Mul on hea meel, et jõudsime kolmekesi koos ühise tulemini.“

Põhjalik lepe seab pikaks strateegiliseks eesmärgiks jätkata edu toonud lastesõbraliku linna kontseptsiooni edendamist ja kanda tugeva maakonnakeskuse rolli, olles jätkuvalt initsiatiivikaks eestkõnelejaks piirkonnale oluliste arengute teemal. Sõlmitav liit soovib vedada eest Võrumaa omavalitsuste ühinemist, et pakkuda meie piirkonna elanikele üheskoos võimalikult häid teenuseid.

„Paremad avalikud teenused ning kogu maakonda teenindavad investeeringud on üks peamisi haldusreformi eesmärke. Võrumaale kõrghariduse toomine ning teiste suurte sihtideni jõudmine on teostatav vaid ühiselt selgi kokku pannes,“ lausus Anti Haugas Reformierakonnast.

„Olen kindel, et laiapõhjaline koalitsioon aitab seista kõikide ühiskonnagruppide eest ning on kasuks linna arengule. Ühistranspordi korraldus, kultuurimaja Kannel areng ning taristuinvesteeringud nagu vana pangamaja korrastamine või tänavate rekonstrueerimine nõuvad nii kohapealset pühendumust kui tihedaid suhteid riigiga,“ lisas Andres Visnapuu Keskerakonnast.

Koalitsioonilepingu terviktekstiga on võimalik tutvuda pärast allkirjastamist Võru linna veebileheküljel.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD