Menu

Rõuge vallavolikogu võttis vastu Rõuge Valla eelarve, mille maht on 11,7 miljonit eurot

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Rõuge vaatetorn Foto: AIGAR NAGELRõuge vallavolikogu võttis teisipäevasel, 26. veebruari istungil vastu Rõuge valla 2019. aasta eelarve, mille maht on 11,7 miljonit eurot.

Eelarve põhitegevuse tulud on 8,2  ja põhitegevuse kulud 8,0 miljonit eurot ning investeerimistegevuse kulud 3,6 miljonit eurot koos laenude ja toetutega.

Investeeringutes on sel aastal esikohal PKT (piirkondade konkurentsivõime tugevdamise) programmi projektide ning ühinemistoetuse arvel tehtavad tegevused. Viimaseid on meie vallal ellu viia kolm: „Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine", „Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus" ja „Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks".

Ühinemistoetuse abil alustatakse Rogosi mõisahoone küttesüsteemi rekonstrueerimist, samuti tuleb leida kas või ajutine lahendus Misso sotsiaalkeskuse ruumidele. Mõniste piirkonnas on kavas alustada hooldekodu Pihlakobar lifti ehitusega ja Varstu piirkonnas aleviku kergliiklustee rajamisega. Algust tehakse ka Rõuge rahvamaja hoone rekonstrueerimisega, seal on lisaks ühinemistoetusele arvestatud ka Eesti-Vene projekti toetusega, mis katab osa küttesüsteemide rekonstrueerimisest.

Möödunud aastast kandusid 2019. aastasse Viitina külakeskuse renoveerimine Leader projekti toetusega ja Kuutsipalu imbväljaku rekonstrueerimine.

Kaitseministeerium on eraldanud vallale toetust Lükkä tee remondiks ning müramõõtejaama taristu ja mõne veevõtukoha rajamiseks.

Investeeringutoetust eraldati sel aastal Varstu kooli staadioni rekonstrueerimiseks, Rõuge ja Varstu lasteaedadele ning Mõniste Rahvamajale.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega rajatakse Mõniste ja Vaskna järvedele kalapüügiplatvormid, lammutatakse Haki noorkarjalaut ja Viitna kartulihoidla ning korraldatakse ohtlike jäätmete kogumisringid Rõuge vallas.

Sotsiaalosakond jätkab Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel puudega inimeste kodude kohandamise projekti.

Rõuge vallavolikogu esimees Aigar Kalk väljendas oma heameelt selle üle, et eelarve veebruaris vastu sai võetud – see tähendab, et tegutsema-toimetama saab asuda juba märtsis. Teekond tasakaalus eelarveni oli üsna pingeline ja kuigi selleni jõuti suuresti allasutuste majanduskulusid üle vaadates, võib olla kindel, et ükski oluline väljaminek selle arvelt tegemata ei jää. Eelmise aasta õppetunnid on 2019. aastasse kaasa toodud, selle aasta nimetab volikogu esimees talupojatarkuse aastaks – tuleb oskuslikult majandada.  Allikas

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD