Menu

Võru Linnavalitsuse istung 22. augustil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine 

Mittetulundusühingule ühing Võru Naisteklubi anti nõusolek avaliku ürituse "Koolialguse pannkoogipidu" läbiviimiseks 2. septembril 2019 kella 13–16 Võru keskväljakul (Seminari väljak) ning luba sulgeda väljak ürituse korraldamiseks 2. septembril 2019 kella 11–17 vastavalt asendiplaanile. 
Traditsioonilisel, lastele mõeldud heatahteüritusel osalevad erinevad mittetulundusühingud ja klubid.  Lastele valmistatakse tasuta pannkooke, tegutseda saab mitmetes tegevusnurkades (rataste vigursõit, meisterdamine, joonistamine, patside punumine, näomaalingud jms) ning laval on programm erinevate esinejatega. Iga-aastase koostööpartnerina lööb kaasa ka Maanteeamet. 

Ürituse kooskõlastamine ning parkla ja tänavate sulgemine 

Mittetulundusühingule VÕRUMAA SPORDILIIT anti nõusolek avaliku ürituse "18. Võru roller" korraldamiseks ning parkla ja tänavate sulgemiseks 24. augustil 2019 kella 8–17 (start kell 12) Võru linnas vastavalt asendiplaanile. Tipptasemel suusatamist pakkuv traditsiooniline võistlus hõlmab seekord Petseri ja Kooli tänavaid ning Võru Spordikeskuse parklat. 

Projektis osalemine 
 
Otsustati osaleda kaasatud partnerina Horizon 2020 alameetmes “Supporting public authorities to implement the Energy Union” projektiga "Central and Eastern European Sustainable Energy Union (CEESEU)". Projekti tulemusena valmib Võru linnale uus säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava (SECAP). 

Teenuste hindade kehtestamine 

Kehtestati väljaspool Võru Linnavalitsuse ametiruume ametniku poolt abielu piduliku sõlmimise kinnitamise - piduliku kombetalituse korraldamise teenuse hinnad perioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2020: Võru linnas (Jüri tn 12) 75 eurot, Võru linnas (v.a Jüri tn 12) 150 eurot, Võru maakonnas 250 eurot ning väljaspool Võru maakonda 400 eurot. 

SA Võru Pensionäride Päevakeskuse nõukogu esimehele tasu maksmine 

Sihtasutuse Võru Pensionäride Päevakeskus nõukogu esimehele määrati alates 1. augustist 2019 tasu 150 eurot kuus.