Menu

Võru Linnavalitsuse istung 26. novembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ürituse korraldamine ning tänavate ja väljaku sulgemine

Korraldatakse avalik üritus "Võru linna jõululaat ja III talvine tantsupäev" 8. detsembril 2019 Võru linnas kella 10–17. Keskväljak ning väljakuga piirnev Jüri tänava lõik ja Seminari tänav suletakse kella 5.30–18.00.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tööstuse tänav T2 kinnistule, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Tulika tn 6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba äri- ja eluhoone ümberehitamiseks asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 54; kaksikelamu ehitamiseks asukohaga Tööstuse tn 12; kaubanduskeskuse laiendamiseks asukohaga Kooli tn 6 ning äri- ja tööstushoone ehitamiseks asukohaga Kivi tn 27.

Toetuse andmine

Võru Pensionäride Päevakeskuse poolt korraldatavat eakate õpetajate seltsi ASTRA piduliku jõululaua korraldamist toetatakse summas 200 eurot.