Menu

Võru Linnavalitsuse istung 20. jaanuaril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Keskväljak 16.01.2021 FOTO: Aigar Nagel

Volituse andmine riigihangete korraldamiseks

Aktsiaseltsi Võru Vesi volitati korraldama hankija nimel järgnevaid riigihankeid: "Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd" ja "Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööde omanikujärelevalve teenus".

Kasutuslubade väljastamine

Väljastatakse kasutusluba korterelamu ümberehitamisele asukohaga Katariina allee 6.

Väljastatakse kasutusluba vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamisele asukohtadega Ringtee 5, Tallinna mnt 15, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee L1.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine

Algatatakse Madara tn 16 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Võru linna eelarve koostamise ja kasutamise jälgimise tarkvara hankimine".

LOE VEEL

LOE VEEL