Menu

Võru Linnavalitsuse istung 3. novembril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Üldhariduskoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine

Kinnitati Võru linna üldhariduskoolide hoolekogude koosseisud.

Võru Kreutzwaldi Kool: lastevanemate esindajad Merle Koop, Andres Linnasaar, Tõnu Jõgi, Consuelo Laanemäe Räim; õppenõukogu esindaja Aivar Halapuu; õpilaste esindaja Mairit Laanesaar.

Võru Kesklinna Kool: lastevanemate esindajad Reet Utsu, Kristi Vals, Kristi Soll, Jaan Randvere, Kati Malinovski, Kertu Pehlak, Kaidur Kukk, Hans Saarniit, Margus Reismann; õppenõukogu esindaja Triinu Kärbla; õpilaste esindaja Anne Lee Tiks.
Võru Järve Kool: lastevanemate esindajad Helin Kõivsaar, Jaana Kristoving, Maria Meitsar; õppenõukogu esindaja Eve Morel.                

Linnavolikogu esindajad määratakse Võru Linnavolikogu otsusega

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

Dcream OÜ-le anti nõusolek hooajalise müügikoha (jäätisekiosk) paigaldamiseks Tamula randa ajavahemikul 1. mai 2022 kuni 1. september 2022.

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 19. novembril 2021 kella 9–16 linna keskväljakul.

Sundvalduse seadmine

Seatakse sundvaldus Jaama tn 16 katastriüksusele Elektrilevi OÜ kasuks elektri maakaabelliini ja jaotuskilbi püstitamiseks.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba hotellihoone laiendamiseks asukohaga Männiku tn 43a.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba laohoone püstitamisele asukohaga Pikk tn 17.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Liiva tn 12a ja Liiva tn 12b kinnistutele õppehoone laiendamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

LOE VEEL

LOE VEEL