Menu

Võru Linnavalitsuse istungite kokkuvõte 15.12.2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru linnavolikogu istung 1. detsembril 2021

Istung 13. detsembril:

Riigihanke hankemenetluse kehtetuks tunnistamine

Riigihanke "Korraldatud jäätmevedu Võru linnas" hankemenetlus tunnistati kehtetuks.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Kontsessioonilepingu sõlmimine". Riigihanke eesmärgiks on leida ettevõtja, kes osutab Võru linna jäätmevaldajatele võimalikult keskkonnahoidlikku ning majanduslikult soodsamat jäätmete kogumise, vedamise ja käitlemise teenust.

Istung 15. detsembril:

Osalemine projektis

Otsustati esitada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt väljakuulutatud kohaliku tee ehitamise juhtumipõhise investeeringutoetuse taotlusvooru projekt "Pika tänava sõidutee katte rekonstrueerimine".

Loa andmine müra tekitamiseks

Kaitseväele anti nõusolek Kaitseväele 2. jalaväebrigaadi allüksuste väljaõppe harjutuste läbiviimise ajal müra tekitavate imitatsioonivahendite kasutamiseks 3. jaanuarist kuni 23. detsembrini 2022 tööpäevadel kella 7–20 Kaitseväe Taara linnaku territooriumil (Kose tee 3a, Võru linn). Üldsust teavitatakse müra tekitamisest vahetult enne laskeväljaõppe toimumist.

Teenuselepingu sõlmimine

Taristuhaldus OÜ-ga sõlmitakse tänavavalgustuse teenuse osutamise leping 2022. aastaks. Lepingu hind on 5832 eurot (sisaldab käibemaksu) ühes kalendrikuus. Taristuhaldus OÜ kohustub 2022. aastal välja ehitama 6 uut valgustuspunkti.

Sihtasutuse Võru Spordikeskus nõukogu liikme määramine

Sihtasutuse Võru Spordikeskus nõukogust kutsuti tagasi Rando Raudsepp ning nõukogu uueks liikmeks määrati Henn Antson (alates 20. detsembrist 2021 tähtajaga kolm aastat).

Sihtasutuse Võru Kannel nõukogu liikmete määramine

Sihtasutuse Võru Kannel nõukogu uuteks liikmeteks alates 20. detsembrist 2021 määrati Andres Visnapuu, Tanel Velga, Allar Toomik, Georg Ruuda ja Tõnis Org.

LOE VEEL

LOE VEEL