Menu

Võru linnavalitsuse istung 29. detsembril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Teenuselepingu sõlmimine

Taristuhaldus OÜ-ga otsustati sõlmida hooldusteenuste osutamise leping tähtajaga 01.01.2022─31.12.2022. Haljastute hooldusteenuse hind perioodil 01.01.─30.04.2022 on 17 094 eurot (sisaldab käibemaksu) ühes kalendrikuus ja haljastute hooldusteenuse hind perioodil 01.05.─31.12.2022 17 447 eurot (sisaldab käibemaksu) ühes kalendrikuus. Jüri tn 54 kinnistu hooldusteenuse hind on 318 eurot (sisaldab käibemaksu) ühes kalendrikuus.

Võru Linnavalitsuse 27. jaanuari 2021 korralduse nr 42 "Võru linna 2021. aasta eelarve kulude alaeelarvete kehtestamine" muutmine
 
Otsustati muuta Võru linnavalitsuse 27. jaanuari 2021 korralduse nr 42 "Võru linna 2021. aasta eelarve kulude alaeelarvete kehtestamine" lisasid. Alaeelarvete muudatused tulenesid kulueelarvete eelarvevahendite kasutamise täpsustamise vajadusest.
Korraldus jõustub 30. detsembril 2021.

Huvikoolide hoolekogude liikmete kinnitamine
 
Kinnitati Võru linna huvikoolide hoolekogude liikmed.

Võru Muusikakool: Jaan Randvere (õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja), Hellika Otsar (õppurite esindaja), Karin Antsov (lastevanemate esindaja), Aigar Pindmaa (toetava organisatsiooni esindaja), Piret Otsatalu (toetava organisatsiooni esindaja)Linnavolikogu esindaja määratakse Võru linnavolikogu otsusega.
Võru Kunstikool: Janeli Sikaste (õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja), Liis-Loreen Sepp (õppurite esindaja), Marju Parv (lastevanemate esindaja), Katre Sissas (lastevanemate esindaja), Siiri Konksi (toetava organisatsiooni esindaja). Linnavolikogu esindaja määratakse Võru linnavolikogu otsusega.
Võru Spordikool: Asko Saarepuu (õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja), Mirtel Kuuse (õppurite esindaja), Janno Koreinik (lastevanemate esindaja), Ahto Vink (lastevanemate esindaja), Eero Joonas (toetava organisatsiooni esindaja), Georg Ruuda (toetava organisatsiooni esindaja). Linnavolikogu esindaja määratakse Võru linnavolikogu otsusega.

Liikluskomisjoni moodustamine

Tulenevalt muudatustest linnavalitsuse koosseisus, otsustati moodustada Võru linnavalitsuse alatine "Liikluskomisjon" järgmises koosseisus: Raul Tohv (abilinnapea, komisjoni esimees), Risto Aim (linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja, komisjoni aseesimees), Tauno Asi (linnamajanduse osakonna juhataja), Egon Taal (majandusspetsialist), Armald Jõgeva (Transpordiameti klienditeeninduse osakonna grupijuht), Raul Goos (Transpordiameti lõuna üksuse liikluskorraldaja), Raul Kell (Tugev Partner OÜ juhatuse liige, mootorsõidukijuhi sõiduõpetaja), Anti Paap (Politsei- ja Piirivalveamet, Võru piirkonnagrupi piirkonnavanem). Määrati komisjoni ülesanded.

Riigihanke komisjoni moodustamine

Otsustati moodustada alatine "Riigihanke komisjon, määrati asendusliikmed ning kinnitati komisjoni ülesanded. Komisjoni koosseisu kuuluvad: esimehena linnamajandust koordineeriv abilinnapea (asendusliige linnapea), aseesimehena linnamajanduse osakonna juhataja (asendusliige linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja) ning liikmetena ehitusnõunik (asendusliige ehitusjärelevalve spetsialist) ja pearaamatupidaja (asendusliige ökonomist).

Otsustuskorras linnavara kasutusse andmine

Mittetulundusühingule Võru Jäätmekeskus otsustati anda alates 1. veebruarist 2022 otsustuskorras viieks aastaks tasuta kasutusse Lühike tn 1 kinnistu koos selle oluliste osadega.

LOE VEEL

LOE VEEL