Menu

Võru Linnavalitsuse istung 5. jaanuaril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru 03.01.2021 Foto Aigar Nagel

Toetuste taotluste vastuvõtmise algusaja määramine

Vähemkindlustatud peredele eluruumi energiakulude kallinemise osalise katmise toetuse taotluste vastuvõtmise algusajaks määrati 17. jaanuar 2022.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Võrusoo tööstusala I ehitusetapi taristu ehitus".

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Okka tänav T1, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Sundvalduse seadmine

Seatakse sundvaldus F. R. Kreutzwaldi tn 43 katastriüksusele Elektrilevi OÜ kasuks elektri maakaabelliini ja jaotuskilbi püstitamiseks.

Korterelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmine

Anti projekteerimistingimused Vilja tn 16c kinnistule korterelamu püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine

Algatati Kanepi tn 14 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

LOE VEEL

LOE VEEL