Menu

Võru Linnavalitsuse istung 13. aprillil 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsus FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine

MTÜ-le Müüdud Naer anti nõusolek suvelavastuse "Rannatare" korraldamiseks ning Tamula järve äärse puhkeala (Vee tn 6 tagune ala) sulgemiseks 6. juuni kella 11st kuni 1. juuli 2022 kella 8ni.

Detailplaneeringu koostamise algatamine

Algatatakse Luha tn 12 ja Jüri tn 82 kinnistute detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguste määramiseks kaubandus- ja teenindushoone ja abihoone ehitamiseks; tehnovõrkudega ühendamiseks, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,99 ha.

Projekteerimistingimuste andmine

Kinnitati projekteerimistingimused Karja tn 34 kinnistule üksikelamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine

Algatati Leesika tn 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba üksikelamu püstitamiseks asukohaga Tulika tn 15.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastatakse kasutusload:

üksikelamu püstitamisele asukohaga Piiri tn 7b;

päikeseelektrijaama püstitamisele asukohaga Kooli tn 6;

kanalisatsioonitorustiku ehitamisele asukohaga Tartu tänav T1;

settetahendushoone püstitamisele, juhtimishoone laiendamisele, ühtlustusmahuti püstitamisele, SBR 3 mahuti püstitamisele asukohaga Ringtee 10.

Konkursi korraldamine

Kuulutatakse välja konkurss Võru Järve Kooli direktori ametikoha täitmiseks.

LOE VEEL

LOE VEEL