Menu

Võrumaal sulgeb eeloleval sügisel uksed veel kaks maakooli

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Lepistu koolis jäid eile hommikul pildile kõik kohal olnud lapsed.

AJALUGU Neljapäev, 6. märts 2008 Võrumaa Teataja

Lepistu põhikool ja Viitka algkool pannakse kinni

OTSUS • Järgmisel sügisel ei alusta uut õppeaastat enam Lepistu põhikool Antsla vallas ja Viitka algkool Vastseliina vallas. Sulgemisotsust võetakse kui paratamatust.

26. veebruaril otsustas Antsla vallavolikogu lõpetada alates 1. juulist Lepistu põhikooli tegevuse seoses koolitusnõudluse vähenemisega selles piirkonnas.

Lepistu põhikoolis õpib praegu 25 õpilast. Neist üheksa käib 9. klassis ja lahkub koolist kevadel. Esimesse klassi tuleks sügisel ehk üks laps. Seega saaks kool sügisel õppetööd alustada kõige rohkem 17 õpilasega.

„15 last — see on kooli mängimine,” tunnistas Lepis tu põhikooli direktor Ainu Kööts paratamatust.

Antsla vallavanem Tiit Tõnts sõnas, et kooli sulgemise otsust tehes ei saanud määravaks rahapuudus, vaid piirkonna lastevanemate vähene huvi oma laps väiksesse kooli panna.

Lepistu kooli õpetajad ütlesid, et niipea kui vanem laps keskkooli läheb, viiakse ka nooremad lapsed Antslasse. Möödunud aastal kaotas Lepistu kool korraga koguni seitse õpilast: nad viidi lastekodusse.

Praegu polegi Lepistu koolis 1. klassi avatud, sest õpilasi ei ole. 2., 6. ja 8. klassis õpib igaühes üks laps, 3. ja 4. klassis kaks last. Kõige rohkem on õpilasi 9. klassis (üheksa) ja 5. klassis (kuus). 2., 3. ja 4. klass moodustavad liitklassi.

Nõudlus puudub

„See on paratamatus. Nii kurb kui see ka ei ole, koolinõudlust pole. Kool on seal, kus on lapsi,” sõnas Tõnts.

Õpetajad tunnistasid, et kooli sulgemine on kurb, sest kool on olnud küla jaoks kultuuriline keskpunkt. Nad arvasid, et ka Tsooru rahvamajas hakkab tulevikus vähem õpilasi käima, sest kui nad Antslasse kooli lähevad, ei jätku neil selleks enam aega.

Lepistu kooli ehitasid Roosiku külla juba 1881. aastal kohalikud talumehed. Nõukogude ajal õppis seal 120-130 last.

Mis saab koolihoonest edasi, pole veel otsustatud. On pakutud, et majja võiks kolida Antsla hooldekodu. Õpetajad oleksid sellega päri ja mõni nõustuks seal töölegi asuma. Peaasi, et maja ei jääks tühjalt seisma.

Viitka koolis viis õpilast

Vastseliina vallavolikogu otsustas 27. veebruaril sulgeda alates 1. juulist Viitka algkooli. Vallavanem Raul Tohvi sõnul sundis sellist otsust langetama fi nantsanalüüs. Kuna riik maksab õpilaste pearaha vaid juhul, kui koolis õpib vähemalt kuus õpilast, siis otsustati kool sulgeda, sest pole kindel, kas sügisel tuleb kooli kuus last. Ilma pearahata peaks vald maksma kooli ülalpidamiseks üle poole miljoni krooni aastas. Lähim kool asub 5 kilomeetri kaugusel Vastseliinas.

Praegu õpib Viitka neljaklassilises algkoolis viis last. Sügisel alustas õppetööd küll kuus õpilast, aga üks on vahepeal piirkonnast ära kolinud. Õpetajad usuvad, et tegelikult tuleks ka järgmisel sügisel kuus õpilast täis.

Viitka algkool loodi kolhoosi Sõprus eestvedamisel 1991. aastal, sest piirkonnas oli palju lapsi. Kolhoos hakkas kooli jaoks maja ehitama, ent lõplikult valmis see ei saanudki. Samas on kool selles majas töötanud nüüdseks ligi 20 aastat. Vahepeal omandas seal koolitarkust koguni 17 õpilast.

Ka Viitka koolis võiks tegelikult rohkem õpilasi käia, ent nii mõnigi lapsevanem on otsustanud panna lapse Vastseliina kooli, sest käib ise Vastseliinas tööl või elavad seal lapse vanavanemad, kes tal pärast tunde silma peal hoiavad.

Nii kooli direktor Anneli Lõhmus kui ka nelja õppeaine õpetaja Inga Leelanss on mures, et kooli kadumisega võib külaelu hääbuda ja kinni pannakse ka kauplus. Vald on praegu otsustanud, et koolimaja jääb külaseltsi käsutusse. Suvel saab Viitka küla 370 aastat vanaks.

15 PÄEVA ENIMLOETUD