Menu

Võru Linnavalitsuse istung 1. märtsil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ja parkla sulgemine

Mittetulundusühingule Eesti Feederdajate Klubi anti nõusolek 3. ja 4. märtsil toimuva ürituse "Eesti meistrivõistlused jääaluses kalapüügis 2018" raames rajada  võistluskeskus Vee tn 6a asuvasse parklasse. Parkla suletakse mõlemal päeval kella 7–16.

Toetuse andmine

Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER tegevust toetatakse summas 10 017,27 eurot.

Maa ostueesõigusega erastamine

Määrati aadress Jaama tn 20a ning anti nõusolek nimetatud maal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku 1198 m² suuruse maa ostueesõigusega erastamisega hoone omanikule. Erastatava maa sihtotstarbeks määrati 100% tootmismaa.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused aadressil Savi tn 5 kinnistul asuva üksikelamu laiendamiseks üle 33% esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata. 
Kinnitati projekteerimistingimused aadressil Vindi tn 4 kinnistul asuva abihoone laiendamiseks üle 33% esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata.

Osalemine projektis

Otsustati osaleda partnerina Siseministeeriumi poolt väljakuulutatud projektis "500 kodu tuleohutuks".

Riigihangete tulemuse kinnitamine

Riigihankel "Võru linnas Räpina maantee rekonstrueerimise projekteerimine" tunnistati edukaks ühispakkujate Palmpro OÜ ja FIE Teeprojektid Tiit Korn pakkumus maksumusega 34 650 eurot (hind ei sisalda käibemaksu).

Riigihankel "Võru linnas Vilja tänava rekonstrueerimise projekteerimine" tunnistati edukaks ühispakkujate Palmpro OÜ ja FIE Teeprojektid Tiit Korn pakkumus maksumusega 36 760 eurot (hind ei sisalda käibemaksu).

Riigihankel "Võru keskväljaku ehitamise omanikujärelevalve teenus" tunnistati edukaks aktsiaseltsi Taalri Varahaldus pakkumus maksumusega 1828 eurot kuus (hind ei sisalda käibemaksu).

15 PÄEVA ENIMLOETUD