Menu

Eelnõu piirab droonide lennutamist

  • Kirjutas BNS

pixabay

Majandusministeerium töötas välja lennupiirangute määruse muudatuse, millega seab piirangud droonidele ehk mehitamata õhusõidukite lennutamisele, vahendab ERR.

Droonide laiatarbekaubaks muutumise tulemusel on viimastel aastatel sagenenud vahejuhtumid julgeoleku ja siseturvalisuse valdkonnaga seotud objektidel ning nende vahetus läheduses. Näiteks võib mehitamata õhusõidukite abil pildistada, filmida ning keelatud tegevusena kaupa riigikaitseobjektidele transportida. Lisaks on võimalik mehitamata õhusõidukitega rünnata erinevaid objekte ja ka isikuid, seisab seletuskirjas.

Lennupiirangu kehtestatava ala ülapiiriks on 500 jalga ehk 152 meetrit maa- või veepinnast. Ülalpool seda piiri on vaja juba lennuameti luba ja kooskõlastust. Drooni lennutamist määrusega nimetatud kinnistute kohal on vaja igal korral kooskõlastada.

Teiseks sätestab määrus, et lennupiirangu alla kuuluva ala või objekti piirialale võib lisanduda julgeoleku tagamiseks ohutusala perimeeter kuni 200 meetri ulatuses.

Kaitseministeeriumi valitsemisala objektide puhul on tegemist territooriumitega, millel teostatakse sõjalist väljaõpet, laske- ja lennuharjutusi, taktikalisi manöövreid ning hoiustatakse kaitseväe ja Kaitseliidu vara. Neil objektidel on viimaste aastate jooksul registreeritud mitmeid vahejuhtumeid, kus mehitamata õhusõidukite käitamine on toimunud ilma vastavat luba omamata.

Justiitsministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate vanglate puhul on lennupiirangu kehtestamine vajalik vanglate julgeoleku tagamiseks, eelkõige keelatud esemete vangla territooriumile toimetamise takistamiseks.

Samuti aitab lennupiirangu seadmine takistada vangla teadmata territooriumi filmimist või fotografeerimist eesmärgiga kasutada salvestisi keelatud ainete ja esemete vanglasse toimetamiseks sobivaima koha leidmiseks või ka kinnipeetavate võimaliku põgenemise kavandamiseks.

Vanglad on viimastel aastatel fikseerinud mitmeid juhtumeid, kus mehitamata õhusõiduk on lennanud vangla territooriumi kohal või liikunud vangla suunas selle vahetus läheduses. Neist ühel juhul kukkus droon vangla territooriumil asuva hoone katusele ning selle lennutajana tuvastati isik, kes oli varasemalt samas vanglas karistust kandnud.

Droonide kasutamise sageduse tõusu ilmestab fakt, et kui varasemalt on lennutamise juhtumeid fikseeritud üks kuni kaks korda aastas, siis eelmisel aastal oli mehitamata õhusõidukite liikumisi vangla kohal registreeritud neljal korral. Tänavu augusti lõpu seisuga on samuti fikseeritud kaks juhtumit, kus mehitamata õhusõiduk liikus vangla vahetus läheduses.

15 PÄEVA ENIMLOETUD