Menu

Antsla valla kultuurijuht Merle Tombak: „Kõik õnnestub, kui sul on süda õige koha peal!”

Vabariigi aastapäeva ürituse õhtujuhid Merle Tombak ja noorteaktivist Laura Lääts.    Foto: KALEV JOAB

TEGIJA • Omavalitsuse juhi vahetumine toob teinekord kaasa ka muudatusi ametnike struktuuris – mõned kohad koondatakse, mõned luuakse juurde. 2013. aasta sügisel Antsla vallavanemaks valitud Merike Prätz just nii toimiski, aastaid muutumatuna püsinud ametnikestruktuurist kadusid abivallavanema ja arhivaar-personalispetsialisti ametikohad, samuti üks sotsiaaltöötaja. Asemele on loodud mõned sellised ametid, mida Antslas varem olnud ei ole, üks nendest on  kultuuri- ja noorsootöö spetsialisti ametikoht.

Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Merle Tombak on Antsla vallavalitsuse palgal olnud kolm aastat. Ta on lõpetanud Viljandi kultuurikolledži, pälvinud 2013. aastal Valgamaa Kultuuripärli tiitli, teinud kultuurijuhi tööd Valga- ja Põlvamaal. Seetõttu on olemas võrdlusmoment, Merle peab vajalikuks mainida, et Antslas on kultuurirahastuse olukord väga hea. Antsla valla juhid hoolivad ja leiavad raha kultuurielu toetamiseks, samuti pööratakse tähelepanu noortele ja nende tegevusele nii koolis kui ka väljaspool kooli. Antsla vallas on noorte toetamiseks projektifond, mida paljudes kohtades ei ole. Ja proovitakse jõuda nende noorteni, kellel aridustee mingil põhjusel katkenud.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next