Menu

Riigimetsas algas kaks kuud kestev raierahu

Võrumaa Teataja

Seoses lindude ja loomade pesitsusajaga kuulutatakse riigimetsas laupäeval välja kaks kuud kestev raierahu, seevastu aga jätkuvad istutamis- ja metsahooldustööd.

Raierahu kehtestamisega välditakse eelkõige vanades metsades elavate lindude ja loomade häirimist sigimisperioodil. Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhatuse liikme Tavo Uuetalu sõnul on kahekuuline raierahu juba pikk traditsioon. 

RMK töötajad korraldavad raierahu perioodil metsaistutust, noorendike hooldamist, metsasihtide ja -teede korrastamist. Kokku istutatakse sel aastal riigimetsa 21 miljonit puud, tehakse noore metsa hooldamist 43 000 hektaril ja hööveldatakse teid 14 000 kilomeetrit.

Lageraiet raierahu ajal ei tehta. Erandiks on haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks tehtavad raied kahjustatud metsades ja kuivades puhtmännikutes.

RMK hoole all on ligikaudu 30 protsenti kogu Eestimaast, seal asub 45 protsenti Eesti metsadest. RMK on enda sõnul Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ning majandaja. RMK kasvatab metsa, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next