Menu

Riik hakkab taas kaevuraha jagama

  • Kirjutas BNS

Pixabay

Hajaasustuse programmi tänavusi taotlusi hakatakse vastu võtma 17. veebruaril - programmiga tahetakse hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seega aidata kaasa elanike püsimisele seal, kirjutab Sakala. 

Enamasti jagatakse töö eest tasumine kolmeks: ühe kolmandiku maksab riik, ühe vald ja üks osa jääb inimese enda kanda. Riigi ja valla abiga kaevude, kanalisatsiooni või teede ehitamine on väga populaarne. Näiteks möödunud aastal kandideeris Viljandi vallas pisut enam kui 150 000 eurole 125 tahtjat. Raha jagus vaid 46-le.

Jaotamisele läks 150 380 eurot ning suurim toetussumma, mis Viljandi vallas välja anti, oli 6500 eurot. Väikseim toetus oli pisut üle 100 euro ja keskmiselt jäi abiraha 3000 euro lähedale. Kõige rohkem sooviti abi saada kaevude ehitamiseks ja kõige vähem tunti huvi teede rajamise vastu.

Hajaasustuse programmi kaudu jagati esimest korda toetust 2003. aastal. Abiraha võib saada majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamiseks, elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamiseks, aasta ringi ligipääsetava juurdepääsutee ehitamiseks ning leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi loomiseks tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga.

Toetust võivad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, mille tarvis nad toetust taotlevad. Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Programmist antud toetuseks arvatakse ka viiel eelmisel kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on omavalitsus kinnitanud sama majapidamisega seotud projekti eelmise toetuse kasutamise aruande.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD