Menu

Eesti, Soome ja Rootsi hindavad Estonia huku uut teavet ühiselt

  • Kirjutas BNS

Eesti, Soome ja Rootsi leppisid kokku, et kui reisiparvlaeva Estonia katastroofi kohta ilmneb olulist uut teavet, millest ei ole varem teatatud, hindavad Eesti, Soome ja Rootsi seda uut teavet ühiselt. 

Discovery Networki dokumentaalfilmis reisiparvlaeva Estonia katastroofist 1994. aastal näidatakse uusi vee all vraki asupaigas filmitud videopilte, millel on näha kahjustust vraki tüürpoordipoolses otsas. 

"Eesti, Soome ja Rootsi leppisid kokku, et dokumentaalfilmis esitatud uue teabe kontrollimine toimub vastavalt ja täielikult kooskõlas 1995. aastal sõlmitud Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahelise reisiparvlaeva Estonia käsitleva kokkuleppega. Selle kokkuleppe põhiline eesmärk on kaitsta reisiparvlaeva Estoniat kui katastroofiohvrite viimast puhkepaika mis tahes häiriva tegevuse eest. Meie riigid teevad selles küsimuses tihedat koostööd ja lipuriigina juhib seda protsessi Eesti," seisab Eesti, Soome ja Rootsi välisministri ühisavalduses. 

Eesti, Soome ja Rootsi rõhutavad, et toetume Eesti, Soome ja Rootsi Ühise Laevahuku Uurimiskomisjoni (JAIC) 1997. aasta lõpparuande lõppjäreldustele.

Jüri Ratas: Täna möödub 26. aastat parvlaev Estonia hukkumisest tormisel Läänemerel. See kohutav õnnetus puudutas rängalt väga paljusid inimesi Eestis, meie lähiriikides ja ka kaugemal. Lein kaotatud elude pärast pole aastate jooksul kuhugi kadunud. Seepärast on Estonia hukk endiselt ja mõistetavalt meie ühiskonnas väga tundlik küsimus.

Iga suure õnnetuse puhul tekkib alati palju küsimusi, mis vajavad veenvaid vastuseid, et aidata oma lähedased kaotanud inimestel edasi minna. Ka parvlaev Estonia huku uurimisel on tehtud aastate jooksul palju tööd. Sellesse on panustanud nii ametlikud uurimised ja töögrupid kui ka paljud teised, kes on võtnud laevahuku asjaoludesse selguse toomise oma südameasjaks. See kõik on olnud vajalik ja väärtuslik. Lõpliku ja kõikehõlmava tõe välja selgitamine ongi sellises olukorras väga keeruline.

Siiski olen veendunud, et 1997. aastal valminud rahvusvahelise laevahuku uurimise komisjoni lõppraport sisaldab meie parimaid teadmisi ja hinnanguid põhjustest, mis tollel tormisel ööl laevale saatuslikuks said. Samas on ka üheselt selge, et kui saame infot mingitest uutest asjaoludest, mis toona tuttavad polnud, siis tuleb tõstatatud küsimustega tegeleda ning neile vastused leida. Loomulikult tuleb seda teha austaval ja väärikal viisil.

Külastasin möödunud teisipäeval Helsingit ja Stockholmi, kus arutasime meile teatavaks saanud veealuseid katkendeid täna linastuvast Estonia hukku kajastavast dokumentaalfilmist. Filmis sisalduvad möödunud aasta septembris filmitud kaadrid, mis kujutavad seni märkamata vigastust laeva paremas pardas. Minu hinnangul on see piisavalt oluline teave, mille paikapidavuse peame esmalt kindlaks tegema ning seejärel kõigile võimalikele tekkivatele küsimustele vastused leidma.

Leppisingi oma ametikaaslastega kokku, et kui filmis tuuakse tõesti esile uusi ja senitundmatud asjaolusid, siis selgitame koos välja nende põhjuse. Pean oluliseks, et astuksime edasised sammud Eesti, Soome ja Rootsi riikidega üheskoos. Samuti pidasime väga tähtsaks, et meie järgnevad tegevused oleksid kooskõlas kolme riigi poolt 1995. aastal sõlmitud leppega, mis kaitseb reisiparvalev Estonia katastroofiohvrite viimset puhkepaika.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD