Menu

Ööpäevaga lisandus 67 positiivset testi

  • Kirjutas BNS

Viimase ööpäeva jooksul analüüsitid testidest osutus positiivseks 67 testi tulemus, üle poole neist laekus Harjumaale.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis  2 873 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 67 testi tulemus osutus positiivseks, edastas terviseamet. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 42,89.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 34 inimesel. Ida-Virumaale laekus 13 ning Võrumaale samuti 13, Viljandimaale kaks ning Saaremaale, Läänemaale ja Jõgevamaale lisandus üks uus koroonaviiruse juhtum. Kahel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Harjumaa 34 positiivsest tulemusest laekus 24 Tallinnasse. Harjumaa uuest juhtumist 15 on seotud lähikontaktidega – kuuel juhul oli tegemist nakatumisega pereringis, kuuel juhul töökohas ning kolmel juhul läbi muu lähikontakti. Ühel juhul toodi viirus sisse Saksamaalt, ülejäänud juhtumite asjaolud on veel täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on ligi 2000 inimest, kellest 283 on haigestunud. Kokku saab Põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada seitset kollet, millest suurimad on Ida-Tallinna keskhaigla kolle (34 nakatunut, neist 22 on haigla töötajad) ja Läänemere gümnaasiumi kolle, kus on haigestunud 32 inimest. Päästeameti koldega on seotud seitse juhtumit, nakatumisega töökohal kuus ja pereringis samuti kuus juhtumit. Haapsalu nostalgiapäevade koldes on kaheksa nakatunut. Esmaspäevast lisandub teine töökoha kolle, kus on praeguse seisuga kaheksa haigestunut.

Ida-Virumaa uutest juhtumisest viis on seotud nakatumisega pereringis, kahel juhul nakatuti läbi haigestunud tuttavate, ühel juhul toimus nakatumine hooldekodus ning üks nakatumine töökohal. Nelja juhtumi asjaolud on täpsustamisel. Kokku on Ida regiooni tööpiirkonnas kaheksa aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, esimese Sillamäe töökoha koldega 13 ja teise Sillamäe töökoha koldega 8 inimest. Tutvuskonna koldega on seotud 30, Tammiku põhikooli koldega 11 ning Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis inimest. Teise Ida-Virumaale pereliikmete ja tuttavate koldega on hetkel seotud kuus inimest (neist üks elab Tallinnas). Kohtla-Järve kesklinna põhikooli koldega on seotud kuus haigestumist (neist kaks nakatunud pereliikmed).

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 968 inimest, kellest on haigestunud 187.

Viljandimaale lisandunud ühe juhtumi puhul oli tegemist nakatumisega perekontaktide kaudu, teisel juhul on nakatumise asjaolud veel selgitamisel. Jõgevamaa nakatumise asjaolud on hetkel täpsustamisel. Võrumaale lisandunud juhtumite puhul oli kuuel juhul tegemist nakatumisega töökohal, neljal juhul nakatusid lähikontaktsed ning  ülejäänud juhtumite asjaolud on veel täpsustamisel. Lõuna regiooni tööpiirkonnas on esmaspäeva hommikuse seisuga kolm kollet – 21 inimesega Võru sünnipäeva kolle, 11 inimesega matusekolle ja töökoha kolle 19 inimesega. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 434 inimest, kellest 57 on haigestunud.

Saaremaal avastatud juhtum on sisse toodud Soomest, Läänemaal positiivse proovi andnud inimese nakatumise asjaolud on veel selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 167 inimest, kellest 17 on haigestunud.

28. septembri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 33 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Koju ei saadetud ühtegi inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kaks.

Haiglates lõpetatud 454 COVID-19 haigusjuhtumit 441 inimesega.

Esmaspäevase seisuga on tervenenud 2513 inimest. Neist 1920 inimese ehk 76,4 protsendi haigusjuhtum on lõpetatud, 593 inimese ehk 23,6 protsendi puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud ligi 208 000 esmast testi, neist 3267 ehk 1,57 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD