Menu

Terviseameti jälgimisel on üle 27 500 inimese

  • Kirjutas BNS

Koroonaviiruse tõttu on praegu terviseameti jälgimisel üle 27 500 inimese - viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3934 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 256 

Põhja regionaalosakonna uutest juhtumitest kuuel juhul sai inimene viiruse pereliikmelt, kahel juhul tuttavalt. Ülejäänud juhtumid on täpsustamisel. 

27.-29. novembril põhja regionaalosakonda lisandunud juhtumitest 140 korral sai inimene viiruse pereliikmelt, 79 juhul tuttavalt ja 26 juhul töökohal. 148 juhtumi puhul nakkusallikas ei selgunud, välismaalt toodi viirus sisse 12 juhul: ühel juhul Inglismaalt, ühel juhul Ukrainast, ühel juhul Rootsist, kahel juhul Venemaalt ning kuuel juhul Soomest. Ülejäänud juhtumite asjaolud on endiselt täpsustamisel. 

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 15 000 inimese, kellest 2244 on nakatunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 24 kollet. Kooli koldeid on kokku neli, töökoha koldeid on kokku kaheksa ja tutvusringkonna koldeid on kokku kaheksa. Lisanduvad veel kaks hooldekeskuse kollet, haiglakolle ning Tallinna Vangla kolle. 

Ööpäeva jooksul Lääne-Virumaale lisandunud ühel juhul sai inimene nakkuse pereliikmelt, ühel juhul nakatuti kaitseväes ning ühe nakatumise asjaolud on selgitamisel.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud nakatunutest 15 inimest sai viiruse pereliikmelt, üheksa töökohalt, seitse tuttavalt ja kuus koolist. Kuuel juhul nakatuti kaitseväes, kahel juhul hoolekandeasutuses, kahel juhul tervishoiuasutuses ja kahel juhul huvitegevuse käigus. Üks juhtum toodi sisse Venemaalt ning üks Ukrainast. Ülejäänud viimase ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtumite asjaolud on selgitamisel. 

Ida regiooni tööpiirkonnas on 25 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid kuus: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel kolm ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku seitse: kolm Narvas, üks Sillamäel, üks Jõhvis, üks Tapal ning üks Lääne-Virumaal. Narvas on kaks asutuse kollet, Sillamäel on üks asutuse kolle ning üks tervishoiuasutuse kolle on Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Sillamäel on huvitegevuse kolle. Toila vallas on tuttavate kolle ning Lüganuse vallas on perekonna kolle. Viru vangla koldes on 250 inimest, Kohtla-Järve tervishoiuasutuse koldes on 91 inimest, Narva jäähoki koldes on 76 inimest. 

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 5600 inimese, kellest nakatunud on 1191. 

Ööpäeva jooksul lõuna regiooni lisandunud uutest nakkusjuhtudest 12 juhul on seos teadaolevate nakkusjuhtudega, ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.  

29. novembril Tartumaale lisandunud 21 juhul nakatuti perekonnas, kaheksal juhul on nakkusallikas teadmata, kuuel juhul nakatuti õppeasutuses, kahel juhul töökohal ning üks nakatunu sai viiruse tutvusringkonnast. Ühel juhul toodi nakkus sisse Venemaalt ning ühel juhul Soomest, kaks nakatunut lahkusid Venemaale.

Jõgevamaale lisandunud nakatunu nakkusallikas on teadmata. Võrumaale lisandunud kolmel juhul nakatuti töökohal, üks juhtum on seotud õppeasutusega ning kaks juhtumit on teadmata nakkusallikaga.

Põlvamaale lisandunud kolmel juhul on nakkusallikas teadmata, üks nakatunu sai viiruse töökohalt ning üks juhtum toodi sisse Leedust. Valgamaale lisandunud kolm nakatunut said viiruse pereliikmelt, üks õppeasutusest. Viljandimaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse õppeasutusest ning kolm nakatunut said viiruse pereliikmelt.  

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 5700 inimese, kellest 642 on nakatunud. Nnakatunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 16 aktiivset kollet, kolletest suurim on 59 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldeid on neli, hobikoldeid on kaks ning õppeasutuse koldeid on seitse. Üks kolle on seotud meelelahutusasutusega ning üks on perekondlik kolle. 

Üks Pärnumaa uus juhtum on seotud nakatumisega töökohal ning teise nakkusallikas on teadmata.  

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1170 inimese, kellest 179 on nakatunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üks üheksa nakatunuga koolikolle ning hooldekodu kolle, kus on 14 nakatunut. Läänemaa ettevõttekoldes on jälgimisel kuus nakatunut. Lisaks on lääne regiooni jälgimisel üks Tallinnas asuv ettevõtte kolle, kus on viis nakatunut. 

30. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 203 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on 11 patsienti. Koju saadeti üks inimene. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati möödunud ööpäeva jooksul kokku 20. Kolm inimest viidi üle teise haiglasse ja üks inimene mitte-COVID-19 osakonda. 

Ööpäeva jooksul suri kuus koroonaviirusega nakatunud inimest. Kokku on Eestis surnud 118 koroonaviirusega nakatunud inimest. 

Praeguseks on haiglates lõpetatud 766 COVID-19 haigusjuhtumit 749 inimesega. 

30. novembri seisuga on tervenenud 7078 inimest. Neist 5444 inimese haigusjuhtum on lõpetatud, 1634 inimese puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist. 

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud ligi 479 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 12 308. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD