Menu

PRIA maksis välja põllumajandustootjate kriisitoetused

  • Kirjutas BNS

Pixabay

COVID-19 pandeemiast tingitud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks mõeldud erakorraline toetus piimalehma-, sea-, lamba- ja kitse-, vuti-, kartuli-, maasika- ja köögiviljakasvatuse valdkonnas on põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) klientidele välja makstud. 

PRIA eesmärk oli põllumeestele keerulisel perioodil võimalikult kiiresti erakorraline toetus välja maksta, ütles ameti otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell pressiteates. Tema sõnul on tähtajast pea kuu aega varem alustatud toetuste maksmine lõpule jõudnud ja PRIA toetusesaajad on oodatud toetussummad kätte saanud.

COVID-19 erakorralist toetust sai 151 kartulikasvatajat summas üle 1,1 miljoni euro, 50 köögiviljakasvatajat summas ligi 530 000 eurot ja 108 maasikakasvatajat summas üle 1,6 miljoni euro.

496 taotlejat said ligi 4,3 miljonit toetust piimatõugu lehmade kasvatamiseks, 40 taotlejat summas üle 3,1 miljoni euro emiste kasvatamiseks ning 15 taotlejat ligi 550 000 eurot sigade kasvatamiseks. Samuti said 473 taotlejat summas ligi 700 000 eurot uttede ja emakitsede toetust ning 8 taotlejat pisut üle 24 000 euro vuttide toetust. 

Põllumajandustootjad said erakorralist toetust taotleda 15.–22. märtsini. Toetus makstakse sõltuvalt valdkonnast välja kas PRIA või Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) poolt.

Piimalehma-, sea-, lamba- ja kitse-, vuti-, kartuli-, maasika- ja köögiviljakasvatuse valdkonnas kandis toetusraha kliendile PRIA. Lihaveise-, mahemunakanade ja maheteravilja kasvatuse erakorralise toetuse osas kinnitab ühikumäärad, teeb otsuse ja kannab toetusraha kliendile MES.

MES kinnitab oma valdkondade ühikumäärad 11. juunil. Kõik määratud toetused makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2021. aastal.

Toetuse kogueelarve on 15,8 miljonit eurot. Toetusest 2,2 miljonit eurot läheb lihaveisekasvatusele, 3,67 miljonit seakasvatusele, 4,3 miljonit piimalehmakasvatusele, 700 000 eurot lamba- ja kitsekasvatusele, 530 000 eurot köögiviljakasvatusele, 1,13 miljonit kartulikasvatusele, 1,65 miljonit maasikakasvatusele, 1,5 miljonit maheteravilja kasvatusele ning mahemunakanade ja vuttide kasvatajad saavad kokku 125 000 eurot. 

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD