Menu

.      

Võru maavalitsus 100

  • Kirjutas Kalev Annom

Taasisesesvunud Eesti Võru kümnes maavanem Andres Kõiv (paremal) tänas juubelikõnes oma meeskonda, kes hoolimata teadmisest, et 31. detsembril on neil siin majas viimane tööpäev, jätkavad ennastsalgavalt igapäevaprobleemide lahendamist. Fotod: ANDREI JAVNAŠAN

Juubelisünnipäeval võtsid sõna taasiseseisvunud Eesti Võru esimene maavanem Elmar Tiit ja viimane, kümnes maavanem Andres Kõiv

AJALOO LÕPP ❯ Neljapäeval, 6. juulil kell 15 avab Võru maavalitsuse 100. sünnipäeva taasiseseisvunud Eesti Võru kümnes maavanem Andres Kõiv, tsiteerides sajanditagust dokumenti (kirjaviis muutmata):

„Võru Maakonna Nõukogule. 1. juuliks 1917. a.

Eesti kodanlise vabaduse algul, kodumaa täielise autonoomia ootel tervitame esimest Võru Maakonna Nõukogu, Eesti oma Nõukogu. Pandagu ta oma hoole alla usaldatud kodumaa nurga jõudsale edenemisele tugev alus, alus, mis hariduse, õigluse ja kohusetundmuse kaljukividest ehitatud oleks.

Selleks hüüame noorele Võru Maakonna Eesti esimesele Nõukogule vana Eesti sõjahüüdega:

„TAARA AVITA!”
Tartus, 30. juunil 1917.a.
H. Rikkand
V. Streimann”

6. juulil 1917. aastal alustas maanõukogu tegevusega, valides esimeheks Julius Grünbergi ja sekretäriks Johann Keissi. Otsusest anti Eesti Kubermangu Valitsusele teada 7. juulil 1917.

20 PÄEVA ENIMLOETUD