Menu

Võru Linnavalitsuse istung 13. mail

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba üksikelamu ehitamiseks asukohaga Piiri tn 7b, Võru linn.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastatakse kasutusluba erihooldekodu hoonetele asukohaga Kraavi tn 2a ja Kraavi tn 2b.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Piiri tn 5a kinnistule abihoone püstitamiseks.

Kinnitati projekteerimistingimused Aida tn 17 kinnistule üksikelamu laiendamiseks üle 33 % selle esialgselt kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata.

LOE VEEL

LOE VEEL