Menu

Võru Linnavalitsuse istung 20. mail

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Toetuse andmine

Võru linna eelarvest eraldatakse sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter 2020. aasta tegevuste finantseerimiseks 11 562 eurot.

Enampakkumise tulemuse kinnitamine ja uue enampakkumise korraldamine
Tunnistati nurjunuks Okka tn 1, Võru linn kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumine ning otsustati korraldada uus kirjalik enampakkumine. Kinnistu alghinnaks määrati 15 000 eurot.

Katastriüksuse jagamine

Nõustuti Pikk tn 23a katastriüksuse (pindala 5758 m², sihtotstarve 90% tootmismaa, 10% ärimaa) jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Pikk tn 23a, sihtotstarve 90% tootmismaa, 10% ärimaa;
Ekspordi tn 16, sihtotstarve 90% tootmismaa, 10% ärimaa.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnistutele:
Roosi tänav T1; Kaare tänav T1; Karja tänav T1. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine

Algatatakse Kalmuse tn 8 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba garaažihoone ümberehitamiseks asukohaga Tallinna mnt 46c, Võru linn.
Väljastatakse ehitusluba laohoone ehitamiseks asukohaga Kivimurru tn 2, Võru linn.

LOE VEEL

LOE VEEL