Menu

Võru Linnavalitsuse istung 29. juulil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Linnavara otsustuskorras võõrandamine

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi teavikud võõrandatakse otsustuskorras tasuta Võrumaa Kutsehariduskeskusele.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba tee ümberehitamisele asukohtadega Räpina maantee T1, Räpina maantee T2 (Jüri tänav kuni Vilja tänav).

Õppetasu kehtestamine huvikoolides

Kehtestati Võru Muusikakooli, Võru Kunstikooli ja Võru Spordikooli õppetasud alates 1. septembrist 2020.

Kinnistu kasutusse andmine

SA-le Võru Spordikeskus anti tasuta kasutusse (valdusse) Vee tn 4a kinnistul asuvad tennise- ja korvpalliväljakud tähtajaga 5 aastat (kuni 11. august 2025).

AS Võru Vesi poolt korraldatud riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihankel „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt: Vilja tänava rekonstrueerimise 2. etapp" edukaks osutunud ühispakkujaga OÜ-ga Aigren ja OÜ Taristugrupp sõlmitakse hankeleping maksumusega 277 240 eurot 71 senti (summa käibemaksuta).

Riigihankel „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt: Vilja tänava rekonstrueerimise 2. etapi omanikujärelevalve teenus” edukaks osutunud pakkujaga AS Infragate Eesti sõlmitakse hankeleping maksumusega 3895 eurot 50 senti (summa käibemaksuta).

LOE VEEL

LOE VEEL