Menu

Võru Linnavalitsuse istung 2. detsembril 2020

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru Kunstikooli arengukava

Võeti vastu Võru Kunstikooli arengukava 2021–2025.

Ürituste kooskõlastamine ning väljaku, parkla ja tänavate sulgemine

Mittetulundusühingule Võru Folkloorifestival anti nõusolek avaliku ürituse "Võru talvefestival" korraldamiseks ning väljaku, parkla ja tänavate sulgemiseks 5. detsembril 2020 kella 6–18 (ürituse kestus kella 10–17.30). Talvefestival toimub Võru linna keskväljakul, väljakuga piirnevatel Seminari ja Jüri tänaval ning Katariina kiriku esisel parkimisplatsil.

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru talvelaat" korraldamiseks 18. detsembril 2020 kella 9–16 Võru linna keskväljakul.

Nõustumine maade riigi omandisse jätmisega

Määrati 14 riigi omandisse jäetava maaüksuse sihtotstarbed ning nõustuti maade riigi omandisse jätmisega.

Sihtotstarvete määramine

Määrati 38 munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse sihtotstarbed.

Aadressi määramine

F. R. Kreutzwaldi tn 41 asuva hoone aadressiks määrati F. R. Kreutzwaldi tn 41/2.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek Tiigi tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine

Algatati Pikk tn 17b kinnistu hoonestusala suurendamiseks kuni 10% ja kaubandushoone laiendamiseks kuni 33% esialgsest mahust projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba  päikeseelektrijaama  püstitamiseks asukohaga Räpina mnt 15 // 15a.
Väljastatakse ehitusluba veetorustiku ehitamiseks asukohtadega Lühike tn 16, Lühike tn 16a, Lühike tänav T1.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihankel "Tallinna mnt rekonstrueerimine" tunnistati edukaks Asfaldigrupp OÜ pakkumused kogumaksumusega 314 000 eurot (summa käibemaksuta).

Toetuse andmine

Mittetulundusühingu Eesti Korteriühistute Liit koolituste korraldamist toetatakse summas 3000 eurot.

Kommentaarid  

0 #1 Kalle 2020-12-03 10:41
Neid linnavalitsuse istungeid pannakse ka lehte siis kui midagi huvitavat pole. Vahel aga on teemad mida vist ei julgeta avaldada. Siis millegipärast asi lehte ei jõua.
Tsiteeri | ebasobiv

LOE VEEL

LOE VEEL