Menu

Võru Linnavalitsuse istung 9. detsembril 2020

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Kehtestati Võru linna poolt osutatavate sotsiaalteenuste hinnad ja tunnistatakse kehtetuks varasem Nöörimaa Tugikodu hinnakiri.

Sundvalduste seadmine

Seatakse tähtajatu sundvaldus aktsiaseltsi Võru Vesi kasuks Lühike tn 16 katastriüksusele ja Lühike tn 16a katastriüksusele.
Seatakse tähtajatu sundvaldus Danpower Eesti AS-i kasuks Liiva tn 26a katastriüksusele ja Liiva tn 24 kinnisasjale.

Loa andmine müra tekitamiseks

Kaitseväele anti nõusolek 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni väljaõppe harjutuste läbiviimise ajal müra tekitavate imitatsioonivahendite kasutamiseks 4. jaanuarist kuni 23. detsembrini 2021 tööpäevadel kella 7–20 Kaitseväe Taara linnaku territooriumil (Kose tee 3a, Võru linn). Üldsust teavitatakse müra tekitamisest vahetult enne laskeväljaõppe toimumist.

Tuletõrjeauto tasuta kasutusse andmise lepingu pikendamine

Tuletõrjeauto Mercedes-Benz antakse mittetulundusühingu Misso vabatahtlikud tasuta kasutusse 5 aastaks, tähtajaga kuni 31. detsember 2025.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba:

Päikeseelektrijaama püstitamiseks asukohaga Roopa tn 1.

Kaubandushoone laiendamiseks asukohaga Jüri tn 83.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba kaugküttetorustiku ehitamisele asukohtadega Pikk tn 2a, Põllu tn 1d, Põllu tn 1f, Põllu tn 1j, Räpina mnt 14, Põllu tänav T1.

Väljastatakse kasutusluba kaugküttetorustiku ehitamisele asukohtadega:

F. R. Kreutzwaldi tn 62 // 62a // Petseri tn 25, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav;
Lembitu tänav T1;
Liiva tn 21, Liiva tn 23 // 23a // 23b, Liiva tn 24, Liiva tn 24a, Liiva tn 26a, Liiva tänav T3, Vabriku tänav T1;
F. R. Kreutzwaldi tn 46, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav;
Kooli tn 1, Kooli tn 3, Kooli tn 5, Vilja tn 8, Vabaduse tänav T1.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Tervisekeskuse ehitamine".

LOE VEEL

LOE VEEL